Glöm inte att rösta i dag - om biltullar

Många stockholmare har mer än EMU att fundera på

NYHETER

För många i Storstockholm gäller det att bestämma sig.

Inte bara om EMU.

Frågan om biltullar ska också avgöras i dag.

Foto: MATTIAS CARLSSON
försvinner med avgift? Det finns mycket skilda åsikter i debatten om vägtullar. Hjälper de till att få bort köer som denna, på Tranebergsbron, eller inte?

Ja eller nej. Det är frågan i dag. Först den "stora", om gemensam valuta. Och sedan om den som ligger lite närmare, trängselavgifter eller inte.

Invånarna i tolv borgerligt styrda kommuner i regionen får i dag chansen att säga sitt.

En lösning - eller inte?

Anders Gustâv är nejsidans optimist i Solna. Han är övertygad om att det blir nej.

Regering och riksdag är de som fattar beslut om trängselavgifterna. Tanken är att det beslutet ska fattas våren 2004 och att försöken med biltullar ska dra i gång årsskiftet 2004/2005.

Processen om biltullar eller inte har varit mycket oenig.

Vissa menar att det är nödvändigt för att lösa problemen i innerstan och skona miljön. Andra att det inte alls ger en lösning på problemet och vill ha en motorvägsring i stället.

Oro finns också för att pengarna som bilförarna betalar inte kommer att gå tillbaka till Stockholm. Och hur ska man göra med dem som i vissa kommuner ska till andra områden än Storstockholm?

Låginkomsttagare förlorar

I juni i år fattade Stockholms kommunfullmäktige beslut om att trängselavgifterna skulle införas. Med minsta möjliga marginal. Beräkningar visade att låginkomsttagarna skulle förlora mest och inte ha råd med kläder och skor.

- Att lösa miljöproblemen kostar för oss alla. Så är det, sa Annika Billström, finansborgarråd (s) då.

"Åker mer kollektivt"

När Aftonbladet i maj ställde sin fråge-båge vid Medborgarplatsen gick mer än 14 000 genom antingen ja eller nej. Flest genom nej. Men också genom ja:

- Jag tror att trängselavgifterna kommer att få Svensson att tänka till lite och åka kollektivt, sa Jan Heed boende i Tumba, då.

I dag är det dags. Att säga ja - eller nej.

Alexandra Forslund