Misstankar om obehörig läsning av Lindhs sjukjournal

NYHETER

STOCKHOLM

Två obehöriga misstänks ha varit inne och läst i Anna Lindhs sjukjournaler. Om misstankarna visar sig stämma kan de två anställda vid Karolinska sjukhuset komma att polisanmälas och avskedas.

Sjukhusledningen ser mycket allvarligt på det inträffade.

- Vi har hela tiden kontrollerat så att obehöriga inte ska ta sig in i journalsystemet. Vi misstänker att det är två som inte har behörighet som varit inne. Men det kan vara så att dessa personer har fått direktiv av behörig person att hämta uppgifter i journalsystemet, säger Karolinska sjukhusets informationschef Margareta Haman till TT.

Den saken ska nu utredas och troligen kan ett klarläggande komma under måndagen. Journalsystemet är datoriserat och för att ta sig in krävs koder.

Sekretessbrott

Om misstankarna visar sig befogade kommer de båda anställda med största sannolikhet att avskedas och polisanmälas.

- Det är i sådana fall ett brott mot sekretesslagen, säger Margareta Haman.

I februari 1998 drabbades statsrådet Leif Blomberg av en hjärnblödning och avled efter en tid. Han vårdades på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och en kontroll visade senare att 26 anställda hade gått in och tittat på journalen utan att tillhöra den krets som behövde göra det för arbetets skull.

Friades

I maj friade hovrätten för västra Sverige en sjuksköterska som stod åtalad för att hon hade tjuvläst sjukjournalen.

Hovrätten, som inte var enig i sin dom, konstaterade visserligen att det var dataintrång att utan behörighet läsa journalen. Sjuksköterskan, som i tingsrätten hade dömts till dagsböter, friades ändå eftersom brottet ansågs ha lindrig karaktär.

Senare beslutade kammaråklagare Håkan Larsson att inte väcka åtal mot de övriga 25.

Daniel Berg/TT