Tysk storflygplats utrymd efter bombhot

Hotfulla telefonsamtal till flera flygbolag

NYHETER

DÜSSELDORF

Centralbyggnaden och samtliga terminaler vid den internationella flygplatsen utanför Düsseldorf i västra Tyskland utrymdes vid lunchtid på söndagen efter flera bombhot. Även parkeringshuset och alla tillfarter spärrades av. Först efter fyra och en halv timme, vid 16-tiden, tilläts plan åter landa på flygplatsen.

Då hade 130 man från det federala gränsskyddet och 50 delstatspoliser med bombhundar sökt igenom större delen av flygplatsområdet. Alla terminaler var dock inte genomsökta, vilket ledde till att inga passagerare tilläts lämna planen.

Först under kvällen väntades trafiken komma i gång igen i full omfattning.

Enligt flygplatsledningen hade flera flygbolag fått hotfulla telefonsamtal. Inalles handlade det om sju bombhot.

Polisen och gränsskyddet fattade beslut om utrymningen efter att ha lyssnat igenom bandupptagningar av telefonsamtalen.

Inkommande trafik omdirigerades till Köln/Bonn.

Flygplatsen i Düsseldorf hade räknat med mer trafik än vanligt på söndagen, bland annat på grund av att semestrarna slutade i delstaten Nordrhein-Westfalen denna helg. Omkring 64?000 passagerare hade beräknats resa till eller från Düsseldorf.

Passagerare från Skandinavien påverkades bara marginellt av bombhoten mot Düsseldorfs flygplats - en avgång från Köpenhamn fick senareläggas.

Ingen trafik från Stockholm påverkades av stängningen.

Det var första gången sedan storbranden i maj 1996 som hela flygplatsen utrymdes.

Ingen trafik från Stockholm påverkades av stängningen.

TT-DPA