Drygt 80 procent utnyttjade sin rösträtt

Högt valdeltagande i euro-valet

NYHETER

Valdeltagande blev högt – 81,2 procent av de röstberättigade deltog i folkomröstningen.

– Ett valdeltagande över 80 procent tycker jag som demokratiminister känns bra, säger Mona Sahlin till SVT.

Uppmaningen att hedra Anna Lindh genom att rösta i euro-valet tycks ha gett resultat.

När samtliga 5976 valdistrikt var räknade stod det klart att valdeltagandet var 81,2 procent det är drygt 1 procent högre än förra riksdagsvalet.

– Om man ser hur valdeltagandet brukar se ut i folkomröstningar och riksdagsval tycker jag det är mycket bra, säger demokratiminister Mona Sahlin till SVT.

– Det höga valdeltagandet beror på en mobilisering och uppslutning kring demokratin. Man har svarat upp på detta och på partiledarnas maning på ett intressant sätt, säger Rutger Lindahl, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, till TT.

Fler poströster

Redan tidigare under söndagen fick man en indikation på att valdeltagandet skulle bli högt – de preliminära siffrorna för antalet poströster visade att de var markant fler än i det allmänna valet 2002, enligt Posten och Valmyndigheten.

Under de fyra senaste valen har ungefär en tredjedel av rösterna lämnats som poströster.

Antalet poströster i EMU-valet, fram till och med fredagen, var 1.833.899. Detta kan jämföras med 1.605.920 poströster vid fjolårets allmänna val.

Antalet röster som postats på fredagen i år är 309.648, att jämföra med antalet ”fredagsröster” i fjol: cirka 270.000.

Få röstade i torsdags

Till och med i torsdags hade runt 1,4 miljoner poströstat. Men just den dagen poströstades det mindre jämfört med torsdagen före valet 2002, berättar Gerd Olsson, Postens projektansvarige för poströstning.

– Det gick säkert ner efter det som hände Anna Lindh.

Hon understryker dock att årets siffror ännu är preliminära.

Poströstning har varit möjlig från den 27 augusti fram till och med valdagen på över 1.500 ställen. Man har också kunnat lämna poströster till lantbrevbärarna.

Fler utlandsröster

På söndagseftermiddagen hade Valmyndigheten räknat in 46.500 utlandsröster, enligt informationsansvarige Vivan Nilsson. Ytterligare utlandsröster kommer in på måndagen.

Vid valet 2002 utlandsröstade cirka 37.000 personer.

Valmyndigheten har skickat ut information till 110.000 valberättigade skrivna i utlandet. Men även boende i Sverige har kunnat rösta utomlands om man varit tillfälligt bortrest.

Vissa svenska ambassader och konsulat har tagit emot röster från och med den 21 augusti.

Dessutom fanns möjligheten att brevrösta från utlandet från och med den 15 augusti. Brevrösterna måste ha nått Valmyndigheten senast den 15 september för att räknas.

Kommunerna med högst valdeltagande

Kommunerna med lägst valdeltagande

Anders Thoresson, TT