Svenska folket valde kronan

Inget valutabyte – men det kan bli en ny folkomröstning

NYHETER

Svenska folket har sagt sitt:

Nej till euro.

Men det sista ordet om den svenska valutan är inte sagt.

Om tio år kan det bli aktuellt att ta ställning till valutabytet igen.

Valresultatet kommer inte att få några dramatiska effekter på kort sikt. Men det kommer att leda till att Sverige får ett minskat inflytande i EU, säger Romano Prodi, ordförande i Europeiska kommissionen:

– Ja, ni kommer inte att sitta med i eurolandsgruppen. Men ni kommer att fortsätta finnas kvar i andra sammanhang. Vi har många möjligheter att samarbeta, sa han i en kommentar i SVT:s valvaka.

Euron. Att folket sagt nej innebär inte att EMU-frågan är slutligt avgjord, säger statsvetaren Mikael Gilljam, professor vid Göteborgs universitet.

– Det kan mycket väl bli en ny folkomröstning, kanske 20110, kanske tidigare.

Och han får medhåll av kollegan Gullan Gidlund, även hon professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– I så fall tidigast om tio år. Jag tror att i det här opinionsläget skulle det upplevas som ett svek om man tog upp det här igen alltför snabbt. Det har varit en ganska jobbig valrörelse, och om det nu blir ett klart utslag så tro jag det skulle upplevas som en manipulation om det blir en ny folkomröstning snabbt igen.

Regeringen.

Regeringen lär sitta kvar - med eventuella byten på statsrådsposterna:

– Hade skillnaden mellan de båda sidorna varit större hade det kanske varit svårt för regeringen och Göran Persson att sitta kvar. Men vi fortsätter förmodligen med den regeringskonstellation vi redan har. Budgeten är redan lagd, säger Gullan Gidlund.

Och i en kommentar till valresultatet sa Göran Persson att han inte har några planer på att att sluta - även om det känns tungt för ögonblicket.

Räntan.

Att folket nu sagt nej till euron innebär att den svenska räntan även i fortsättningen kommer att sättas av Riksbanken.

– Vi fortsätter sätta den svenska räntan efter inflationen, blicka framåt, göra bedömningar och sätta räntan. Allt blir precis som det har varit tidigare, säger Riksbankschefen Lars Heikensten.

I en kommentar från den Europeiska centralbanken, ECB, så säger man att det här inte kommer att påverka relationen mellan ECB och Riksbanken.

Kronan.

Den svenska kronan flyter. Och det kommer den att fortsättaa göra.

– Kronan kommer att fortsätta röra sig fram och tillbaka, och det kommer alltid att vara svårt att säga hur men det får vi lära oss leva med, säger Lars Heikensten.

Fredrik Rundkvist