Valresultatet: ett splittrat Sverige

Statsvetaren Mikael Gilljam: Städerna säger ja, landsbygden nej

NYHETER

Mönstret från EU-folkomröstningen 1994 går igen – skillnaden nu är att det funnits ett borgerligt nej-alternativ.

Det säger Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Siffrorna från EMU-folkomröstningen talar sitt tydliga språk: landsbygden, kvinnorna och de som har det sämre ställt har röstat nej, medan ja-sidan har haft sina starkaste fästen i Stockholm, Skåne och bland de välbesuttna.

– Ju längre från makten ju mer nej, kan man säga. Ett slags centrum och periferi, där centrum utgörs av ja-sägare och periferin av nej-sägare, säger Mikael Gilljam.

– Storstäder har sagt ja, landsbygden nej, Norrland nej, kvinnor nej, socialgrupp ett mer ja och socialgrupp tre mer nej. Det är samma mönster som i folkomröstningen 1994.

Då, 1994, slutade det med ett ja till EU. Det som har fällt avgörandet till nej-sidans fördel den här gången är att det funnits ett tydligt bogerligt nej-alternativ, säger Mikael Gilljam.

– De borgerliga väljarna har inte behövt känna sig som kommunister eller miljöpartister bara för att de röstat nej. Flera borgerliga politiker, nationalekonomer och även företagsledare har företrätt nej-sidan.

Göran Persson talar om ett klassröstande?

– De som har det bra ställt röstar ja, de som har det sämre nej – det känner vi igen sedan tidigare.

Går det att dra någon slutsats om hur mordet på Anna Lindh påverkat valet?

– Det är svårt att tänka sig att det hjälpt ja-sidan i positiv rikning. Men det är möjligt att det hjälpt upp valdeltagandet, även om det är svårt att sia om.

Är du överraskad över resultatet?

– Ja, utifrån opinionsmätningarna, som har talat om att ja-sidan varit på gång. De som ligger bakom opinionsmätningarna ska ta ett större ansvar och reda ut det här, de har på något sätt bidragit till oriktiga premisser för kampanjerna.

– Alla har sagt att ja-sidan kan ha varit underskattade. De som står bakom opinionsmätningarna måste förklara sig. Förutom ja-sidan är de de stora förlorarna i det här valet, säger Mikael Gilljam.

Rickard Westman