Det här händer nu

NYHETER

Det här händer med trängselavgifterna.

Stockholms stad beslutade i våras om att inleda försök med trängselavgifter. Riksdagen fattar beslut våren 2004.

Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM
Bussar i linjetrafik slipper trängselavgifterna.

2004

Systemet installeras och beräknas tas i bruk under slutet av året.

2005

Försöket genomförs.

2006

Utvärdering.

September: Beslutande folkomröstning på valdagen.

Mål och kostnader

Målet är att minska antalet fordon på de mest belastade vägarna med 10 till 25 procent under högtrafiktimmarna, och i länet totalt med cirka två till tre procent.

Kostnaderna för investeringarna beräknas till mellan 500 och 600 miljoner kronor. Upphandlingen kostar cirka 200 miljoner. Driftkostnaderna uppskattas bli 100 miljoner kronor per år.

Intäkterna väntas bli 1,2 miljarder kronor per år. Pengarna ska enligt majoriteten i Stadshuset gå till upprustning av kollektivtrafiken i regionen. Det förutsätter en uppgörelse med staten, eftersom avgifterna juridiskt sett är en statlig skatt.

Så mycket kostar det

En avgift på 20 kronor mellan klockan 07.30-8.30 och 16-17.30.

En mellanavgift (10 kronor) tas ut mellan 07.00-

7.30 och 17.30-18.30, samt mellan klockan 08.30-16.

Vardagar mellan klockan 18.30-07.00 samt lördag, söndag och dag före helgdag är det helt gratis.

Det kostar att köra både in och ut ur Stockholm.

Att åka in till Stockholm från Lidingö kostar 10 kronor, men att åka

till annan ort från Lidingö ska enligt Stockholmsberedningen vara gratis.

För att komma in till

city måste man betala

för två zoner: 20 kronor

plus 10 kronor. City-

snittet består av broarna norr om Gamla stan,

Centralbron och Västerbron.

Bilägaren är ansvarig

Det är bilens ägare som är ansvarig för att trängselavgiften betalas, och det ska ske inom tre dygn efter färden.

Har betalning inte skett får bilägaren en skriftlig uppmaning att betala inom en viss tid, senast tre veckor efter dagen för färden.

Om inte utgår en "förhöjd trängselavgift" på 500 kronor, ägaren ska

då också betala en expeditionsavgift på 70 kronor. Betalas inte heller den inom en månad höjs beloppet till 1 000 kronor.

Dessa fordon slipper trängselavgift

Utryckningsfordon

Fordon med handikapptillstånd

Bussar i linjetrafik

Miljöbilar

Taxibilar

Färdtjänstfordon

Skolskjutsar

Motorcyklar