"Satsa på nya vägar"

NYHETER

Det var ett väntat resultat.

Men det är en klar signal till Annika Billström och regeringen.

Är motståndet mot trängselavgifter lika kompakt hos stockholmarna själva kommer det att bli ett nytt kraftigt nej vid omröstningen i samband med valet 2006.

I stället för att lägga ner en massa miljoner på ett projekt som i förväg är dömt att misslyckas är det bättre att redan nu blåsa av tanken på biltullar i Stockholm.

Satsa hellre på nya genomfarter för att minska på köerna.

Det handlar om Förbifart Stockholm från Kungens kurva, via Ekerö upp till E4 vid Häggvik.

Det handlar om Österleden från Nacka till Norra länken, som fullbordar motorvägsringen runt Stockholm.

Det här är inga nya projekt utan fanns med redan på Dennispaketets tid, och är klara att sättas i gång på relativt kort tid.

Nya motorvägar är lika effektiva miljöförbättrare som trängselavgifter.

Trafiken flyter ostört

Det blir inga onödiga stopp utan trafiken flyter på ostört, till skillnad från trängselavgifterna som faktiskt bygger på - köer.

Det är ju när det är stockningar på morgnar och eftermiddagar som bilisterna ska betala avgift. Det är myt att tro att köerna försvinner helt med biltullar.

Trängselavgifterna slår hårdast mot dem som har det sämst ställt. Att köra in till city i rusningstrafik kommer att kosta 30 kronor och lika mycket hem på kvällen.

Vill ta betalt

Ännu är det oklart om Essingeleden blir avgiftsfri eller inte, om biltullar införs. Både vänsterpartiet och miljöpartiet vill ta betalt av alla som åker på leden.

Får de igenom sin vilja kommer ingen att kunna passera Stockholm utan att betala trängselavgift. Det är en unik åtgärd.

På alla andra platser med vägavgifter finns det alternativa vägar som är gratis, men inte i Stockholm.

Sven-Anders Eriksson