Hoffmann: Folk i Sverige har sagt ifrån

NYHETER
Foto: MATS STRAND
Ulla Hoffmann efter valet.

- Folk i Sverige har sagt ifrån. De vill ha folkstyre, demokratin ska komma underifrån - inte ovanifrån.

Börjar du kämpa för att Sverige ska lämna EU nu?

- Vi har en princip i vänsterpartiet att respektera folkomröstningar. Vi är starkt kritiska till EU och det står i vårt partiprogram att vi ska arbeta för ett utträde ur EU. Men svenska folket har sagt ja och vi respekterar det.

Vill du att Sverige ska kräva formell rätt att stå utanför EMU:s tredje steg?

- Ja, alla partier har sagt att man ska respektera resultatet. Då bör vi börja diskutera ett formellt undantag.

Ska Sverige även lämna stabilitetspakten?

- Jag vill inte säga något om det.

Vad händer nu med regeringssamarbetet?

- Vi kommer fortsätta, vårt 121-punktsprogram ligger fast under den här mandatperioden. Måste regeringen ändra sin utrikespolitik?

- Ja, de behöver fundera över vad det är som gjorde att folk inte vill ha det här EMU-projektet.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

- Att få åka tillbaka till valvakan där jag har alla mina vänner.

Elisabeth Lindham