Regelförändringar i Spotlight

Ingen utdelning för artiklar om mordet på Anna Lindh

NYHETER

Efter mordet på Sveriges utrikesminister Anna Lindh, har redaktionen för Spotlight beslutat att förändra vissa regler för poängberäkning.

Spotlight är i grunden ett kunskapsspel som ska kännas spännande och stimulerande att delta i. Anna Lindhs tragiska bortgång gör emellertid att det under nuvarande förhållanden blir omöjligt att göra en rättvis - och framför allt omdömesgill - poängbedömning av Aftonbladets artiklar under en tid framöver. På grund av detta faktum, och givetvis för att hedra Anna Linds minne, väljer Spotlight-redaktionen att ta beslutet att tillfälligt stänga spelet - preliminärt under en vecka.

Vad det innebär för dig som spelar Spotlight:

Spotlight-redaktionen