"Priset att stå utanför EMU blir högre"

NYHETER

Sverige kommer att få betala ett allt högre pris för att stå utanför EMU.

Som en följd kommer vi att få se allt fler svenska företag satsa på nyinvesteringar utomlands istället för i Sverige.

Det spår Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Nicklas säger: Hur tror du att gårdagens nej kommer att påverka svensk ekonomi kortsiktigt och långsiktigt?

Stefan Fölster säger: På kort sikt inte mycket. Kronan faller lite grann, kronan höjs. På lång sikt är många företagare oroliga för den ekonomiska politiken och drar ner sina investeringar i Sverige. Vi får räkna med något lägre tillväxt.

Gh säger: Hur lång tid tror du att det dröjer till en ny folkomröstning eller nytt beslut i frågan?

Stefan Fölster säger: Ja-sidans partiledare har talat om 2010. Om situtionen ändras dramatiskt kan det dock bli aktuellt tidigare. Exempel på sådana ändringar kan vara EU-kandidatländer som ansluter sig och att EU får en ny grundlag - det så kallade framtidskonventet.

Knud säger: Hur kommer Sveriges nej till euron påverka relationerna till omvärlden förutom Euroområdet?

Stefan Fölster säger: De företag som vill investera i Europa kommer ofta att välja andra länder än Sverige. Men de politiska relationerna till länderna utanför Europa påverkas inte mycket.

gonso säger: Var tror du Sverige står om tio år? Är euron en oundviklig del av Europas "öde" eller kan vi fortsätta att stå utanför?

Stefan Fölster säger: Vi kan fortsätta att stå utanför men priset blir allt högre. Därför tror jag att vi om tio år kommer att välja att vara med.

Camilla säger: Man spår att räntorna kommer att gå upp. Vad är din åsikt?

Stefan Fölster säger: Jag tror på en liten uppgång för de långa räntorna. Men finansmarknaderna trodde redan på ett nej och därför fanns nej-segern inräknad i räntor och växelkurser.

CJvR säger: Går det att bryta stabilitetspakten som vissa på nej-sidan vill utan att lämna EU?

Stefan Fölster säger: Det går att bryta mot vissa regler, det utlöser dock disciplinförfarande och böter. Den som vägrar att betala böter riskerar dock att bli utsparkad från EU.

Maria säger: Tror du att de stora företagen, typ Stora Enso, flyttar ut från Sverige?

Stefan Fölster säger: Nej, jag tror inte att några företag flyttar ut. Däremot kommer de oftare att lägga sina nya investeringar utomlands.

inte_heller_ekonom säger: Är du förvånad över utgången av valet?

Stefan Fölster säger: Jag blev inte förvånad över att det blev en nej-seger men väl över hur stor nej-segern blev. Svenskar har under lång tid varit EU-tveksamma förutom under en kort tidsperiod i början på 2001 då eurosedlar och mynt infördes. Men den entusiasmen var nog ganska ytlig.

Christian säger: Blir detta nej ett misstroende mot Sveriges regering, i ögonen på de andra EU-länderna?

Stefan Fölster säger: Ja, både mot Sveriges regering och näringslivet. Andra EU-länder kommer att befara att den svenska politiken blir mer inåtvänd och mindre tillväxtorienterad.

Oskar säger: Tror du att de ekonomiska debattörerna har pratat över huvudet på "det vanliga folket"? Budskapet verkar ju inte ha nått fram riktigt.

Stefan Fölster säger: De ekonomiska argumenten är ju komplicerade. Det har varit svårt att förenkla dem tillräckligt. Många har nu dragit slutsatsen att man kan utnyttja euro-omröstningen till att visa sitt missnöje utan att det har ett ekonomiskt pris.

EMU säger: Tror du att svenska folket någon gång väljer att gå ur EU?

Stefan Fölster säger: Nej, det tror jag inte. Trots nej-segern så säger en majoritet att de vill vara kvar i EU. I takt med att allt fler länder i Europa går med tror jag att stödet kommer att öka ytterligare.

Cyberkallen säger: Regeringen med statsministern i spetsen verkar vilja lägga euro-debatten åt sidan. Hur kommer ni på Svenskt näringsliv att göra? Är EU/EMU en icke-fråga nu efter valet eller kommer ni driva frågan vidare?

Stefan Fölster säger: Vi kommer att driva frågan vidare. Men det kommer att handla mindre om euron och mer om vikten att egagera sig i sammarbete på alla plan med våra europeiska grannar.

Martin säger: Hur mycket påverkas kronan och Sveriges ekonomi av euron?

Stefan Fölster säger: Kronan har redan fallit innan omröstningen eftersom finansmarknaden väntade sig ett nej. På sikt får vi räkna med något lägre tillväxt i Sverige eftersom företagare inte törs investera lika mycket.

knud säger: Har verkligen euron så stor betydelse för var man nyinvesterar, de flesta nyinvesteringarna sker ändå bara i Sydostasien och snart även de gamla öststaterna?

Stefan Fölster säger: Flera europeiska länder har under senare år haft mycket nyinvesteringar, tex Irland. Även i Sverige sker en del nyinvesteringar. För en liten företagare som vill investera i export spelar valutarisken en stor roll.

Malik säger: Vad Innebär framtidskonventet?

Stefan Fölster säger: I Europa utarbetas ett förslag till ny grundlag som oftas kallas för framtidskonventet. Det innebär inga stora förändringar jämfört med dagens arbetssätt men slår fast hur besluten ska fattas efter att EU blivit mycket större och de nya kandidatländerna kommit med.

Rolle säger: Vad säger det dig att det i huvudsak är ungdomen som är kritisk mot EMU?

Stefan Fölster säger: Det tolkar jag som ett uttryck för missnöje mot det politiska etablissemanget och näringslivet. Det missnöjet måste vi ta på allvar. Alla måste få känna att de är med i samhällsutvecklingen.

Oskar säger: Är du orolig för att missnöjespartierna kommer att få mer inflytande över ekonomiska frågor?

Stefan Fölster säger: Ja, det är jag i högsta grad orolig för. Det kan bli en ond spiral, missnöjespartier driver fram en politik som minskar tillväxten i Sverige och som skapar ännu mer missnöje.

Kenta säger: Stämmer du in i kören som vill att Göran Persson bör avgå? Om ja, borde inte ALLA ja-sägare bytas ut från sina poster då?

Stefan Fölster säger: Jag tror inte att Göran Persson kommer att avgå och jag framför inga sådana önskemål heller. Nej-sidan har idag inget regeringsalternativ.

Gigush säger: Tror du Sverige kommer få det svårare att handla med andra länder nu när dom inte får euron?

Stefan Fölster säger: Mycket forskning visar att länder som är utanför får en sämre utveckling av handeln. Jag tror därför att vi kommer att halka efter euro-länderna ytterligare.

Daniel säger: Tror du Anna Lindhs död påverkat resultatet? Skulle ja-sidan egentligen ligga ännu lägre än vad den gör idag?

Stefan Fölster säger: Jag tror inte att det har påverkat. Mordet på Anna Lindh kanske gav ja-sidan några sympatiröster men samtidigt gick ja-sidan miste om den viktiga slutspurten.

Stefan Fölster säger: Jag hoppas att nej-segern blir en vändpunkt för Sverige som gör att vi alla samarbetar för att på andra sätt göra Sverige attraktivt och företagsamt. Ha det bra! / Stefan

aftonbladet.se