Hedra Anna Lindhs minne med en lindallé

Allé utan namn bara ett stenkast från mordplatsen

Foto: Peter Knopp
Hedra utrikesminister Anna Lindhs minne genom att namnge den nya allén i Kungsträdgården i Stockholm efter henne, föreslår Aftonbladet.
NYHETER

Bara ett stenkast från den plats där Anna Lindh mördades står stolta lindar i fyrdubbla rader – en allé som inte har något namn.

Döp den till minne av Anna Lindh, föreslår Aftonbladet.

I Kungsträdgården utmed Kungsträdgårdsgatan i Stockholm, bara ett hundratal meter från NK där Anna Lindh mördades, står lindarna i fyrdubbla rader.

Men de mäktiga träden har drabbats av röta och ska fällas. På måndagen inleddes arbetets första etapp, under vilken ett hundratal träd ska tas ner.

Under våren blir nya, friska, fem meter höga lindar med tjocka stammar planterade här.

Hedra Anna Lindhs minne

Den andra allén i Kungsträdgåren, den på "insidan" av parken döptes för fem, sex år sedan till Jussi Björlings Allé.

Men den allé som nu förnyas har, enligt landskapsarkitekten Bodil Hammarberg som håller i förnyelsen av Kungsträdgården, inget namn .

Hedra utrikesminister Anna Lindhs minne genom att namnge allén efter henne, föreslår Aftonbladet.

– Varför inte? Den allén har inget namn. Och det här är ju en förnyelse och man förknippar Anna Lindh med förnyelse, säger Bodil Hammarberg.

”Jättefin idé”

Även från politiskt håll får Aftonbladets förslag gehör.

– Det är en jättefin idé. Jag går själv i sådana här tankar, att uppkalla någon plats eller allé i Stockholm efter Anna Lindh. Vi kommer att komma med förslag, men det viktiga är att vi inte gör något i en hast utan tar emot alla fina idéer, säger finansborgarrådet Annika Billström.

Beskärningar har skadat träden

Enligt Anne Kemmler på Stockholms gatu- och fastighetskontor är det framför allt oförsiktiga beskärningar på 1960-talet som orsakat skadorna på de träd som nu blir fällda. För tät asfaltering och ideliga påkörningsskador har förvärrat situationen.

I en första etapp kommer 111 träd att fällas. I april kommer 126 nya lindar att planteras - en ny sort som växer långsammare.

- Det är för att vi inte ska behöva skära i dem, säger Anne Kemmler.

10 000 kronor per träd

De nyplanterade träden kommer att vara cirka fem meter långa. Bjässarna kostar tiotusen kronor styck. Totalt kommer de nya alléerna att kosta skattebetalarna 25 miljoner kronor.

- Det är markarbetet som kostar mest. Vi måste se till att träden får en bra grund att stå i, säger Anne Kemmler.

Träden kommer att fällas i tre omgångar. Våren 2006 ska arbetet vara klart.

Lindarna planterades på 1860-talet

Simone Söderhjelm, Anders Thoresson, Olle Castelius