"Vårt samarbete med v och mp ligger fast"

NYHETER

Socialdemokraterna kommer inte att bryta sitt samarbete med v och mp trots att partierna har olika åsikt i eurofrågan.

Man har dock inga planer på att lämna stabilitetspakten.

Det säger finansminister Bosse Ringholm i en chatt med Aftonbladets läsare.

X säger: Vad har du för känsla nu när Sverige inte har gått med i EMU?

Bosse Ringholm säger: Det hänger naturligtvis ihop med att vi har en dålig europeisk konjunktur för tillfället. Många har kännt sig osäkra och har därför röstat nej. De vill vänta och se.

KK säger: Hur länge dröjer det till nästa folkomröstning?

Bosse Ringholm säger: Vi har sagt under valkampanjen att det kan ta tio år innan Sverige kommer med i EMU och det är fortfarande min bedömning.

Arash säger: Vad blir konsekvenserna av att det blev ett nej?

Bosse Ringholm säger: Att Sverige inte får ett lika stort inflytande över den ekonomiska politiken i Europa och att tillväxten blir något lägre i Sverige än tidigare.

Nils säger: Kommer regeringen bli splittrad efter det här valet?

Bosse Ringholm säger: Nej, det tror jag inte. Regeringen ska regera även efter en folkomröstning oavsett resultatet. Exempelvis är det en samlad regering som står bakom budgetpropositionen som presenteras i nästa vecka.

Li säger: Hur kommer mordet på Anna Lindh att påverka den svenska demokratimodellen där politikerna ska vara tillgängliga?

Bosse Ringholm säger: Jag hoppas att vi fortfarande kan ha en hög grad av tillgänglighet - även om vi måste vara medvetna om att säkerheten måste förbättras.

Andy säger: Tror du att kronan riskerar bli utsatt för ökad spekulation om vi står ensamma utanför EMU?

Bosse Ringholm säger: Det är en risk som man aldrig kan bortse ifrån. Till en del kan vi motverka risken genom att fortsätta och ha ordning och reda i de offentliga finanserna.

Bertil säger: När kommer konsekvenserna på vårt nej att börja synas?

Bosse Ringholm säger: Det är nog en fråga som vi ska se på sikt. Det händer inget dramatiskt de närmaste dagarna. På lång sikt resulterar det i en lägre tillväxt.

Jimmy18 säger: Vad är de positiva sakerna med att vi inte kom med i EMU?

Bosse Ringholm säger: För min del kan jag inte se några positiva fördelar. Jag glädjer mig däremot över det höga valdeltagandet.

X säger: Varför är det så stort motstånd att regera med folkpartiet? Tycker ni står mycket närmare varandra än mp och v.

Bosse Ringholm säger: Avståndet mellan socialdemokraterna och folkpartiet är stort i fråga om politik om ökad rättvisa och framför allt i fråga om löntagarnas rätt på arbetsmarknaden.

Angelica o Maria säger: Tror du att Europa kommer bli ett enda land om ca 50 år?

Bosse Ringholm säger: Nej, det tror jag inte. Jag tror att länderna kommer att finnas kvar men att det europeiska samarbetat har ökat.

Ekonom säger: Vilka är de största förlorarna i samhället på att det blev ett nej?

Bosse Ringholm säger: Alla förlorar på att vi får en lägre tillväxt i framtiden och mindre inflytande i EU-politiken.

Socionomstuderade säger: Hur tänkbart är det att de "andra" EMU-länderna kommer att gå ihop för att enbart handla av varandra, och på så sätt se till att stärka deras handel, samtidigt som företagen kommer att fly Sverige?

Bosse Ringholm säger: Det är sannolikt att handeln mellan EMU-länderna kommer att öka snabbare än handeln mellan EU och andra länder.

V. säger: Hur kommer "läkningen" bland statsråden efter de delade meningarna om EMU gå till?

Bosse Ringholm säger: Vi kommer att fortsätta föra den gemensamma socialdemkratiska politiken. Och jag tror inte att det blir problem att återgå till den tidigare dagordningen.

Amanda säger: Vilka tror du var ja-kampanjens största misstag?

Bosse Ringholm säger: En huvudförklaring till att så många röstar nej är att Europa har en svag ekonomi. Och att många EMU-länder har stora underskott i sina offentliga finanser.

X säger: Vad drar du för slutsats av att Norrland är mest negativt och att det verkar vara de högst utbildade som är mest positiva?

Bosse Ringholm säger: Skälet till att Stockholm och Skåne var de enda län med ja-majoritet är säkerligen att många företag i dessa regioner är beroende av EMU-handeln och för Skånes del närheten till euro-länder. Högutbildade jobbar ofta inom export och inom företag som är utsatta för konkurrens med EMU-länder.

KK säger: Vad är din reaktion på nej-sidans krav på att vi redan nu skall börja förhandla om permanenta undantag från EMU och stabilitetspakten?

Bosse Ringholm säger: Sverige gjorde från början en deklaration att vi själva väljer tidpunkt för Sveriges anslutning till EMU. Att lämna tillväxt- och stabilitetspakten vore detsamma som säga nej till ordning och reda i de offentliga finanserna.

X säger: Kommer det att ske några ändringar inom regeringen eller med era samarbetspartier pga valresultatet?

Bosse Ringholm säger: Vårt samarbet med mp och v ligger fast. Regeringens sammansättning avgörs av statsministern.

Ulrika säger: Behöver vi egentligen folkomrösta om euron? Är det inte bättre om ni folkvalda tar beslut i dylika frågor? Gemene man kanske inte alltid är ordentligt insatt.

Bosse Ringholm säger: Jag förstår att många tycker att EMU-frågan är svår. Men partierna har varit överens om att det är svenska folket som i sista hand avgör i en folkomröstning.

Gunnar säger: Vad tror du det höga valdeltagandet berodde på?

Bosse Ringholm säger: Mordet på Anna Lindh har säkerligen höjt valdeltagandet, eftersom så många har velat visa henne sin aktning och respekt. Ett högt valdeltagande är bra för demokratin.

Mattis säger: Hur tror du detta resultat påverkar Danmark, Storbrittanien och dom baltiska länderna?

Bosse Ringholm säger: Det kan försena andra länders anslutning till euron.

Mats säger: Hur kommer det sig att marknaden reagerade positivt på valresultatet - börsen går ju upp?

Bosse Ringholm säger: Jag tror att många på marknaden redan hade räknat med ett nej. Därför finns det inget samband mellan börsförändringarna och valresultatet som inte redan var förutsett.

Sara säger: Blir det några förändringar i den svenska budgeten efter detta nej?

Bosse Ringholm säger: Svaret är nej. Budgetpropositionen kommer att läggas fram nästa måndag och gjordes klar före folkomröstningen.

Bosse Ringholm säger: Tack för många bra frågor och en förhoppning om en fortsatt frisk debatt. /Bosse Ringholm

aftonbladet.se