”Jag gillar fågeln, men tycker att valutaunionen är en dålig idé”

Miljöpartiets Maria Wetterstrand chattade om EMU, folkomröstningen och framtiden

NYHETER

Anette säger: Hur känns det nu då när det blev ett nej, jag förstår att det är tungt men ändå, vi fick ju som vi ville.

Maria Wetterstrand säger: Det känns skönt att valrörelsen är slut och att resultatet blev så tydligt att det inte kan bli någon diskussion om tolkningen.

AeT säger: Trodde du att nej skulle vinna?

Maria Wetterstrand säger: Jag var väldigt osäker efter de senaste dagarnas opinionsmätningar och trodde det skulle bli jämnare. Men de där opinionsinstituten (i varje fall vissa av dem) är visst inte särskilt tillförlitliga. Borde ha vetat det, men ändå.

Sss säger: Vad betyder ett nej för Sverige i ett långt perspektiv?

Maria Wetterstrand säger: Det beror naturligtvis på vad vi gör av det. Det innebär i alla fall att vi får behålla vår självständiga valuta- och räntepolitik och då får lättare att parera konjunktursvängningar.

Petter säger: Hur skulle du rösta i en hypotetisk folkomröstning om EU i dag (givet som EU ser ut i dag)?

Maria Wetterstrand säger: Som det ser ut i dag och som det ser ut i stora delar av förslaget till ny grundlag är det alldeles för likriktat och centralistiskt för min smak.

X säger: Varför vann nej- sidan?

Maria Wetterstrand säger: En kombination av att många känner att politiken borde flytta närmare dem istället för längre bort och en krisartad ekonomisk situation i många euro-länder, tror jag.

AeT säger: Var det en rättvis folkomröstning?

Maria Wetterstrand säger: De ekonomiska resurserna var oerhört ojämnt fördelade, vilket jag tyckte märktes tydligt i reklamutrymmen och möjligheter att anställa personal för kampanjerna. Ja-sidan hade mycket mer pengar. I övrigt undrar jag vad som är rättvist!?

sss säger: Tror du vi kommer få en ny folkomröstning i framtiden?

Maria Wetterstrand säger: Om folk verkar vilja gå med så tror jag att vi får en ny omröstning. Annars vill nog inte (s) riskera ett nederlag. Kanske tar man det i debatten inför något riksdagsval och struntar i folkomröstning.

Petter säger: Anser du att EU är ett "högerprojekt"?

Maria Wetterstrand säger: Nej, det är ett projekt med det sämsta från både höger och vänster. Det sämsta från vänster är en extrem centralbyråkrati och det sämsta från höger är frihet för kapitalet. Båda sker på bekostnad av människors frihet och miljön.

Sss säger: Hur tror du samarbetet med s kommer fortgå när partiet kämpat för ett ja?

Maria Wetterstrand säger: Min bedömning är att det kan fortsätta. Vi har vetat hela tiden att vi har olika åsikt i den här frågan och vi har alla lovat respektera resultatet av folkomröstningen. Det är det viktiga.

Kethla säger: Tror du att det blir tufft att förhandla om ett undantag? Hur hårt tänker ni driva den frågan?

Maria Wetterstrand säger: Jag tycker inte frågan är särskilt viktig, eftersom jag är säker på att de övriga EU-länderna respekterar det ställningstagande som folk i Sverige har gjort om att inte vara med i EMU.

nalle säger: Kommer kronan att försvagas?

Maria Wetterstrand säger: Nej, det tror jag inte. Den svenska ekonomin är i balans och vi har goda förutsättningar.

Johan säger: "Ensam är stark"-leken som vi inlett nu, tror du att den på lång sikt är lika stabil och slagkraftig som ett medlemsskap i EMU?

Maria Wetterstrand säger: Ja, det tror jag förstås. Det är en myt att det är stabilare med en stor valuta. Tvärtom skulle EMU-medlemskap ha inneburit större svängningar i ekonomin.

George säger: Vad säger du om resultatet av ”folkomröstningen” gällande trängselavgifter?? Ett ännu tydligare nej än vid EMU-omröstningen. Du som är en tydlig förespråkare för de demokratiska formerna? upplever inte du det som underligt att man kan ”deala” fram ett beslut som inte har ett folkligt stöd?? Det är ju faktiskt en klar minoritet som vill införa detta. Vore det inte som att införa euron nu fast vi fått ett nej??

Maria Wetterstrand säger: Det är Stockholm som ska införa trängselavgifter och där ska det röstas efter försöken genomförts. Det tror jag blir bra.

Elisabeth säger: Vilka siffror trodde/hoppades du på inför sluträkningen? Trodde du att det skulle skilja så mycket mella Ja och Nej?

Maria Wetterstrand säger: Jag hoppades på att endera sidan skulle nå över 50 procent, det vill säga att inte blankrösterna skulle ligga emellan. Nu blev det ju enormt mycket tydligare än så, vilket glädjer mig.

wwedd säger: Tror du att det finns möjlighet för Sverige att backa, att gå ut ur EU?

Maria Wetterstrand säger: Ja, självklart kan vi det om vi vill. Det ska till och med regleras i en paragraf i den nya grundlagen, enligt förslaget, hur ett land gör som vill lämna unionen.

Dennis säger: Vad tycker du om emu?

Maria Wetterstrand säger: Menar du valutaunionen eller fågeln? Jag gillar fågeln, men tycker valutaunionen är en dålig idé.

Thomas säger: Vilken förändring måste ske för att du ska kunna tänka dig att säga ja till EMU?

Maria Wetterstrand säger: Att länderna blir mycket mer lika varandra ekonomiskt, eller att en tydlig katastrof hotar vår självständiga valuta. Tror inte att det kommer att hända under väldigt lång tid. Länderna är för olika, och än mer olika blir de när de gamla öststaterna kommer med.

AF säger: Är det inte inskrivet i vårt EU-avtal att vi SKALL vara med i tredje EMU-steget ?

Maria Wetterstrand säger: Vi har inte friskrivit oss som Danmark och Storbritannien, men EU kommer att respektera resultatet av den svenska omröstningen så jag ser inte det som något problem. Från ja-sidan i EU-omröstningen 1994 sades tydligt att vi INTE röstade om den gemensamma valutan (i alla fall från (s)).

alexander säger: Kan inte Sverige och Norge ha en gemensam valuta?

Maria Wetterstrand säger: Det kan vi säkert ha, rent teoretiskt, men det är säkert inte helt enkelt det heller.

Nicklas26 säger: Hur är din tolkning av skillanden i folkomröstningen mellan storstäderna, där det uppenbarligen finns fler ja-säjare, och landsbygden, där väldigt många säger nej?

Maria Wetterstrand säger: Att det är ett starkt splittrat land vi lever i, där många upplever att de har långt till makten och allra längst från makten känner de sig i glesbygd.

Johan säger: Estland röstade ju samtidigt som oss ja till EU/EMU. Och fler kommer ansluta i regionen. Tror inte du att Sverige, i och med detta nej, kommer att isolera sig från en flödande Östersjö-handel?

Maria Wetterstrand säger: Nej, det tror jag förstås inte. Estland kommer inte att gå med i valutaunionen nu. Deras ekonomi är inte redo, och skulle drabbas negativt av ett medlemskap i EMUs tredje steg.

AF säger: Om företagen står för tillväxten i Sverige och de vill ha ett JA för att kunna växa mer, varför vann då NEJ-sidan ?

Maria Wetterstrand säger: Det är inte företagen som ska bestämma den svenska politiken, utan folket. För övrigt är det en myt att företagen ville ha ett ja och att det skulle vara så viktigt för dem.

Niels säger: Är du glad över splittringen inom de borgerliga partierna samt mellan regeringen och högerblocket?

Maria Wetterstrand säger: De får lösa sina egna problem. Jag är med i Miljöpartiet de Gröna och vi har inte det problemet.

Johan säger: Är det inte i grunden en rädsla, för det nya och farliga, som gör att majoriteten, speciellt på landsbygden, är så pass negativa till internationella samarbeten?

Maria Wetterstrand säger: Nej, det tror jag inte alls. Det är nog ja-sidan som misslyckats med att förklara de stora poängerna med en valutaunion och vad folket skulle vinna på det.

Hindrum säger: Hur kan vi nu påverka vår situation i Europa?

Maria Wetterstrand säger: Så vitt jag vet tillhör Sverige fortfarande Europa och även EU. Vi ska använda de vägar till påverkan som står oss till buds.

Nicklas26 säger: Är allt dåligt med euron, tycker du, eller finns det någon stark fördel för vanliga människor?

Maria Wetterstrand säger: Den fördel som finns är ju att man slipper växla pengar och att en gemensam valuta kan skapa en viss känsla av samhörighet mellan folk i olika länder.

X säger: Vilken är din största anledning till att du röstade nej?

Maria Wetterstrand säger: Att det innebär att makten kommer längre ifrån de människor som berörs av besluten. Och också att de ekonomiska riskerna med projektet är för stora.

Andreas säger: Hur ställer sig miljöpartiet till att fortsätta med stabilitetspakten nu när det har blivit ett nej till euron?

Maria Wetterstrand säger: Vi tycker att Sverige ska vara kvar i stabilitetspakten, och fortsätta att bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik.

Dennis säger: Vad tycker du om Göran Persson skulle kräva en omröstning tills det blir euro i sverige?

Maria Wetterstrand säger: Folk är i sin fulla rätt att rösta nej varje gång, och uppenbarligen gör inte folk bara som Göran Persson säger åt dem.

martin säger: När blir nästa folkomröstning om EMU tror du?

Maria Wetterstrand säger: Det är partierna på ja-sidan som ska svara på det. Miljöpartiet kommer inte att driva på för en ny omröstning. Kanske om 7-8 år?

Smugglarn säger: Kronan har redan försvagats och räntorna har stigit – är det acceptabelt?

Maria Wetterstrand säger: Tillfällig försvagning av kronkursen, säger ekonomerna. Det var väntat. I längden beror både räntan och kronkursen på hur vi hanterar svensk ekonomi, som hittills hanterats bättre än euro-zonens. Titta bara på Frankrike, Tyskland, Holland och Italien.

X säger: Hur det ska gå till att samarbete med Göran Persson ?

Maria Wetterstrand säger: Vi har en överenskommelse som vi gjorde förra hösten, med en massa olika politiska reformer som vi ska genomföra tillsammans. Den ska följas, annars är det inget samarbete.

X säger: Hur tror du lönerna påverkas nu när det blev ett nej, alltså kommer vi få upp våra löner inom omsorgen?

Maria Wetterstrand säger: Det är nog tyvärr inte beroende av den här omröstningen i första hand. Det är fackliga förhandlingar i kombination med mer pengar till kommuner och landsting som är lösningen på det.

Jenny säger: Tycker du inte de regionala projekten inom EU är bra, till exempel samarbetesprojektet mellan Blekinge och Baltländerna.

Maria Wetterstrand säger: Det finns en massa saker som händer inom ramen för EU som är bra, förstås. Inget är ju bara svart eller vitt.

Raffe säger: Tycker du att det var demokratiskt korrekt att hota befolkningen samt dumförklara JA-sägarna, genom er oseriösa reklam? Jag tycker att du är bra som partiledare för övrigt och verkar allmänt smart. Men detta tyckte jag inte var schysst inför en folkomröstning likt denna. En osäker svensson röstar givetvis NEJ och det vet ni... Var det en del av planen?

Maria Wetterstrand säger: Vet inte vad du syftar på för reklam. Jag anser inte att vi dumförklarat ja-sägare utan tvärtom tagit debatten med dem på ett seriöst sätt.

X säger: Vad anser du att man skall göra för att få bukt med dagens usla psykvård?

Maria Wetterstrand säger: Mer resurser är ju en bra början. Det jobbar vi för. Särskilt till barn- och ungdomspsykiatrin som på många håll har stora hål i sina budgetar med mänskliga tragedier som följd.

X säger: Anser du att både ja-och nejsidan överdrivit effekterna av ett ja respektive nej?

Maria Wetterstrand säger: Ja, det finns överdrifter på båda håll. Det värsta från ja: att insinuera att alla nejsägare är rasister och nationalister. Det värsta från nej: att jämföra med Hitlers stormaktsambitioner. Jag har försökt hålla mig ifrån det.

X säger: Göran Persson lovade att satsa x-antal pengar till småföretag (export) om JA-sidan vann. Kan inte du jobba för att denna satsning görs i alla fall...? Export är ju lönnande oavsett vilken valuta vi har!

Maria Wetterstrand säger: Vi kommer att jobba för att småföretag ska få bättre villkor. Vi gillar småföretag därför att det behövs en motvikt till den maktkoncentration som blir när ett fåtal stora företag har hela marknaden.

dbl säger: Varför har Peter Eriksson nästan aldrig kostym på sig? Är det skadligt för miljön?

Maria Wetterstrand säger: Det var en lite konstig fråga, tycker jag. Du får fråga Peter, för min del får han ha vilka kläder han vill. Respekt för olikheter kallas det.

Maria Wetterstrand säger: Tack för att ni har umgåtts med mig en stund här på chatten. Hej!

aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM