Tjuvläsarna kan sparkas

Obehörig personal läste Lindhs journal

NYHETER

De har inte haft med vården av Anna Lindh att göra - ändå loggade de in och läste hennes journal.

Nu riskerar de sparken.

- Stämmer det polisanmäler vi, säger Karolinska sjukhusets informationschef Margareta Hamark.

Två anställda som inte haft vårdansvar för Anna Lindh har loggat in sig i sjukhusets datasystem för att läsa ministerns sjukjournal.

Karolinska sjukhusets säkerhetssystem slog genast larm. Sjukhusledningen vet vilka de två är.

- När det är ett så stort och uppmärksammat patientärende har vi extra koll på journalsystemet och det hade vi också i det här fallet. Det var så vi upptäckte att två obehöriga varit inne i journalsystemet, säger Margareta Hamark.

Internutredning

Vad är det för brott de misstänks för?

- Vi undersöker om det är ett brott mot sekretesslagen de gjort sig skyldiga till, säger Margareta Hamark.

Om misstankarna mot de två anställda stämmer är intrånget ett brott mot anställningsavtalet och skäl för uppsägning.

Sjukhusledningen ser mycket allvarligt på det inträffade och har dragit i gång en internutredning.

- Hörnstenen i patientpolicyn är att vi har en hög patientsekretess. Det innebär att man inte ska ha tillgång till information om patienter som man inte behandlar, säger Margareta Hamark.

- Är det ett brott lämnar vi in en polisanmälan.

Sjukhusledningen ville i går inte gå ut med vilken typ av sjukvårdspersonal det är som gått in i systemet.

- Det kan vara så att de två personerna har fått uppgiften delegerat till sig av behörig personal, säger Margareta Hamark.

26 obehöriga läste

Det är inte första gången sjukhuspersonal tjuvläser politikers sjukjournaler. Det finns ett parallellfall från Göteborg.

I februari 1998 drabbades invandrarminister Leif Blomberg av en hjärnblödning och avled. Han vårdades på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

En kontroll visade att 26 anställda hade tittat på journalen utan att tillhöra den krets som behövde göra det för arbetets skull.

I maj friade hovrätten för västra Sverige en sjuksköterska som stod åtalad för att hon hade tjuvläst journalen.

Zendry Svärdkrona