”Pagrotsky kommer att sitta kvar”

Aftonbladets Lena Mellin chattade om euro-valet och konsekvenserna av Sveriges nej

NYHETER

Lena Mellin säger: Hej och välkomna, nu är jag här och ska försöka svara påera frågor.

Ja-sägaren säger: Hur påverkar ett "nej" framtiden?

Lena Mellin säger: Sveriges inflytande i EU kommer, på lång sikt, att minska. Vi kommer inte att uppfattas som en helhjärtad medlem. Redan nästa år, i maj, ansluter tio nya medlemsländer och de kommer att gå över till euro omkring 2007 (eller senare). Sveriges ekonomiska siuation kommer också att bli instabilare än den hade varit med den gemensamma valutan. Men där blir skillnaden jämfört med i dag mindre. Dock kan det påverka stora företags investeringsbeslut i nagativ riktning.

BajenUltras säger: Väldigt stor majoritet av ungdomar och pensionärer röstade NEJ. Varför tror du att det är så? Ungdomar har ingen erfarenhet, och pensionärer är rädda för förändring. Utan ungdomar, Norrland och pensionärer hade det inte blivit NEJ. Är du inne på samma bana?

Lena Mellin säger: Nej, det var en majoritet i Sverige som röstade nej. Nejsidans majoritet var dessutom stor. Det finns en misstro i Sverige, inte bara med EMU och EU utan med hela samhällsutvecklingen. Den står inte bara ungdomar och gamla för.

Sofia säger: Tror du verkligen Göran Persson kan sitta kvar efter gårdagens nederlag?

Lena Mellin säger: Ja, det tror jag. Det finns för närvarande inget alternativ.

AeT säger: Varför vann nej?

Lena Mellin säger: Skälen är många. En djup misstro mot EU och därmed mot EMU. En misstro med samhällsutvecklingen och det politiska och ekonomiska etablissemanget. En ja-kampanj full av misstag.

Salemo säger: Påverkade mordet på Anna Lindh rösterna? Alltså fick det många att ändra inställning till EMU, typ rösta Ja till EMU för att hedra Anna Lindh?

Lena Mellin säger: Det kan ha påverkat ett fåtal människor, men inte särskilt många, tror jag. Den stora skillnaden jämfört med om mordet inte ägt rum tror jag är att ja-sidans slutspurt helt kom av sig. De hade behövt de dagarna för att ha en chans. Dock tycker jag att det var en riktig bedömning att avbryta kampanjerna.

Proeuro säger: Varför är vänstern i Sverige emot det vänstern i resten av Europa är för? Vet svenskarna något resten av Europa är omedvetna om?

Lena Mellin säger: Om vänstern är vänsterpartiet så är bilden inte riktigt lika entydig som du säger. Men vänstepartiet har varit motståndare till svenskt deltagande i många internationella organisationer, det är en partilinje.

Jockum säger: Tycker du att Göran Persson och folk överlag skall kunna acceptera dessa "förrädare" inom partiet, till exempel Leif Pagrotsky. Tror du att dessa får lämna sina poster?

Lena Mellin säger: Jag tror att Leif Pagrotsky kommer att sitta kvar i regeringen efter den ombildning som kommer om ett tag. Men jag tror inte att han kommer att sitta kvar på samma post. Han har konsekvent agerat för en linje som en majoritet av näringslivet är emot, det är ingen bra grogrund för fortsatt samarbete.

Margareta Winberg kommer också att sitta kvar, kanske på en annan post. Göran Persson måste tänka på att hälften av socialdemokraternas sympatisörer röstade nej, det måste avspegla sig också i partiets toppskikt.

Niels säger: Hur ser omvärlden på Sverige och det som jag anser vara ett svek mot hela Eu-gemenskapen?

Lena Mellin säger: I kort sammanfattning är de ledsna (inom EU alltså). Beskedet från svenska folket påverkar inte bara Sverige utan hela unionen.

Alexander säger: Tror du att Sveriges starka NEJ påverkar när Storbritannien skall rösta?

Lena Mellin säger: Självklart. Men de EU-negativa stämningarna i Storbritannien är redan av den arten att en folkomröstning skulle dröja länge. Blair har nog med problem utan att skaffa sig ett nytt på halsen, det vill säga gå till en folkomröstning som han säkert skulle förlora.

Underbart säger: Vad skulle kunna få svenska folket att rösta ja?

Lena Mellin säger: För det första, en grundläggande diskussion om det värde det europeiska samarbetet har för både Sverige och resten av medlemsländerna. För det andra en helt annorlunda ja-kampanj som tar fasta på vad ekonomisk tillväxt verkligen betyder. Man måste få in en större värdeorientering i debatten, att byta sedlar är en teknisk historia som hjärtat inte riktigt kan klappa för. Men frågan är större än så, det handlar inte bara om sedlar och mynt och centralbanker.

Wictoria säger: Vilka är de största förlorarna på Ja-sidan?

Lena Mellin säger: Statsminister Göran Persson, utan tvekan. I alla fall om man bara låter frågan handla om personer. I en vidare bemärkelse påverkas vi alla av valresultatet.

Cyberkallen säger: Kommer politiken att få en vridning åt vänster nu efter omröstningen? Det verkar som att både v och mp tolkar in mer i valresultatet än vad valfrågan egentligen handlade om; färgen på våra sedlar.

Lena Mellin säger: Jag tror att statsminister Göran Persson vill vara säker på ett den ekonomiska stabilitet som Sverige ändå har just nu behålls. För det kommer han att välja en eller flera partners. Om v och mp ställer upp kommer samarbetet att fortsätta. Gör det inte det kommer samarbetet att avbrytas och ersättas av något annat. Inte i morgon, inte nästa vecka men på sikt.

Andreas säger: När beslutas det om en ny utrikesminister och vem kan det bli?

Lena Mellin säger: Efter Anna Lindhs begravning. Vem det blir vet bara Persson och inte ens han vet det ännu eftersom han inte ens frågat någon om han/hon vill ha jobbet. Men Margareta Winberg är en tänkbar kandidat, Margot Wallström en annan.

Salk säger: Varför är tätortsbefolkningen i Sverige mer euro-vänliga än landsbygden, tror du?

Lena Mellin säger: Därför att storstäderna upplever att de har framtiden för sig. Medan glesbygden, avfolknings-Sverige är i ett utsatt läge och inte upplever att EU gynnat dem. Det handlar om vilka som upplever att de är med och bestämmer och dem som inte gör det.

HEJ DÅ OCH STORT TACK FÖR ALLA ERA FRÅGOR. Det var som alltid trevligt att tala med er. Lena Mellin