Läcka vid Barsebäck

Reaktor 2 hålls stängd: Det ska inte finnas några läckor

NYHETER

MALMÖ

Kärnkraftverket i Barsebäck läcker vatten.

Ett hål i en kondensationsbassäng innebär att radioaktivt utsläpp kan komma ut i kärnkraftverket vid en olycka.

-Systemen ska vara intakta. Det ska inte finnas några läckor, säger Anders Jörle på Statens kärnkraftsinspektion.

Läckan upptäcktes för två veckor sedan i reaktor 2 vid Barsebäcksverket. Statens kärnkraftsinspektion underrättades om läckaget i en dygnsrapport, men allmänheten informerades inte.

- Det är absolut ingen risk för radioaktivt utsläpp utanför verket som skulle drabba allmänheten, säger Lars-Gunnar Fritz, informationschef vid Barsebäcksverket.

Tre inspektioner

Den återstående reaktorn vid Barsebäcksverket är ur drift under tiden Statens kärnkraftsinspektion, SKI, genomför tre inspektioner av säkerheten vid verket.

Det var under det arbetet som personalen vid verket upptäckte ett läckage i kondensationsbassängen under själva reaktorn.

Vattenbassängen ingår i nödkylsystemet som förvandlar ånga till vatten. Vid en olycka ska vattnet sprutas över härden.

- Bassängen är på 2 200 kubikmeter och det läckte bara ut 1-3 liter vatten i minuten. Det lilla läckaget har ingen större betydelse, säger Lars-Gunnar Fritz.

SKI delar Barsebäcksverkets uppfattning om att det aldrig fanns någon fara för radioaktiva utsläpp i omgivningen, men ser ändå allvarligt på läckaget.

- På torsdag reser vår inspektör till Barsebäcksverket för att på plats undersöka läckaget och få en förklaring till vad som hänt, säger SKI:s informationschef Anders Jörle.

"Kan vara rost"

Kondensationsbassängen är byggd av betong som är täckt av en tunn plåt.

Enligt vad Lars-Gunnar Fritz säger till Aftonbladet kan läckan ha orsakats av att någon tappat ett verktyg som slagit hål på plåten.

- Vi har inte fått någon analys av orsaken till läckan. Det kan vara som Lars-Gunnar Fritz säger eller så har det att göra med åld-ringsfenomen som rost, säger Anders Jörle.

En återstart av reaktor 2 är inte aktuell förrän SKI är klar med sina inspektioner av säkerheten i slutet av september. Enligt Anders Jörle kan det nu upptäckta läckaget leda till att återstarten försenas ytterligare.

Barsebäcksverket räknar dock med att läckan snabbt ska kunna hittas och tätas.

Per-Ola Ohlsson