Anna Lindh hyllas som en symbol för demokratin

Perssons regerings- förklaring finslipas in i det sista

NYHETER

När statsminister Göran Persson klockan 14.18 i dag avger sin regeringsförklaring, kommer Anna Lindh att framställas som en symbol för vår demokrati.

Att vårt öppna samhälle bygger på att politiker ska orka, kunna och våga ta förtroendeuppdrag.

Foto: URBAN ANDERSSON
Anna Lindh och Göran Persson på EU-toppmötet i Göteborg 2001.

Aldrig under sina år som statsminister har Göran Persson tvingats att lägga ned så mycket jobb och möda på en regeringsförklaring.

Redo för ja och nej

På ett tidigt stadium bestämde han och medarbetarstaben att man skulle behöva arbeta fram två versioner.

En som byggde på en ja-seger i EMU-folkomröstningen.

En annan som byggde på ett nej.

Ovanpå denna problematik kom så det tragiska mordet på hans egen utrikesminister.

Under hela gårdagen, och i natt, jobbades det intensivt på finputsningen av Perssons tal.

- Sista stämpeln sätts nog inte förrän samma morgon, förklarar en medarbetare.

Inte nej till EU

Vid sidan av Anna Lindh och demokratibegreppet domineras statsministerns 25 minuter långa regeringsförklaring av två hörnstenar.

Att Sverige inte ska vända EU ryggen nu.

Bättre förutsättningar för ökad tillväxt.

Att det blev nej till EMU innebär inte ett nej till det EU-arbete Sverige ägnat sig åt sedan 1994.

Göran Persson väntas, erfar Aftonbladet, markera att Sverige om möjligt ska lägga ner ännu större ambition på de områden där de svenska EU-insatserna varit mest uppskattade - sysselsättningen, jämlikhetsfrågor, miljön.

Göran Persson antydde lite av denna attityd under utfrågningen i TV 4:s "Hetluft" i går kväll. Att EMU-nejet inte ska få lamslå det svenska EU-arbetet.

- Nu får vi hitta andra sätt att hävda oss i EU, sa han.

Borgerlig invit

De borgerliga ja-partierna som Persson samarbetat med under EMU-kampanjen kom i går med en öppen invit om samarbete kring tillväxtfrågor, en tänkbar tillväxtallians.

Här ligger det också i Göran Perssons egenintresse att göra en klar markering. Om drygt ett halvår ska socialdemokraterna ha en extrakongress där huvudtemat är - tillväxt.

Finskt exempel

Han antydde dock att det redan i dagens regeringsförklaring kan komma ett blocköverskridande utspel.

- Det är möjligt att vi ska göra något för företagen " bolagsskatten, sa han i SVT:s "Agenda".

Det finska exemplet - där euron nu finns - intresserade Persson och hans stab långt före folkomröstningen.

Nu kan det bli viktigt att påminna om att svenska företag inte ska behöva ha sämre förutsättningar än sina finska motsvarigheter.

Leif-Åke Josefsson