Tufft vägval för Persson

10 svåra frågor statsministern måste lösa nu

NYHETER

Göran Persson tvingas nu lägga pussel. Komplicerade bitar som folklig misstro ska fogas samman med nya ministrar och satsning på tillväxt - utan euro.

Foto: JOHAN SOLUM
MÅSTE ENA PARTIET Efter EMU-omröstningen och mordet på utrikesminister Anna Lindh har Göran Persson fått flera kniviga problem på sitt bord. Bland annat måste han ena socialdemokraterna och matcha fram en ny efterträdare till partiledarposten, Anna Lindh sågs av många som det naturliga valet. Två steg bakom Göran Persson syns, som så ofta förr, samordningsminister Pär Nuder.

Statsministern lägger alltid pussel. Men sällan av samma svårighetsgrad som nu. Med folkomröstningen och mordet på utrikesministern Anna Lindh hamnade en rad nya frågor på Göran Perssons bord.

1 EU-missnöjet. Sverige är, tillsammans med Storbritannien, unionens mest EU-negativa land.

Göran Persson är tvungen att ändra på den inställningen. Folket måste med i båten. Inte stå kvar på bryggan.

2 Sveriges nya roll i EU. Förre riksbankschefen Bengt Dennis beskrev det väl då han slog fast att det ställs tre krav på den som vill ha inflytande i EU. Att vara ett stort land, medlem i Nato och ha euron som valuta.

Eftersom Sverige inte alls passar in i den beskrivningen gäller det att säkerställa inflytandet på andra sätt. Exempelvis genom att vara synnerligen aktiv i ett antal väl utvalda frågor.

3 Tillväxten. I stort sett alla är ense om att euron hade lett till högre ekonomisk tillväxt. Det ger, bland annat, större skatteinkomster.

Nu måste Persson ta fram ett program som kompenserar för utanförskapet. Det blir ingen lätt uppgift.

4 Ena partiet. Socialdemokraterna har under folkomröstningen haft två separata organisationer. En för ja och en för nej. Kvar för de vanliga arbetsuppgifterna har bara chefstjänstemännen varit.

Det kluvna partiet ska nu åter enas utan att ärren blir bestående. En delikat uppgift för partiordföranden.

5 Nej-ministrarna. Göran Persson uppgav i går kväll att han inte funderat färdigt på Leif Pagrotskys ställning i regeringen. Kan han sitta kvar som näringsminister eller blir det en ny portfölj?

Samma diskussion gäller de andra nej-ministrarna i regeringen. De måste finnas med, men på vilka poster?

6 Perssons egen ställning. Göran Perssons auktoritet är kraftigt undergrävd, både som statsminister och partiledare. För hur länge? Ingen vet.

7 Matcha fram en efterträdare. Göran Persson medgav i går att "han kanske har haft" tankar på att lämna statsministerposten. De är nu skrinlagda.

Anna Lindh var den givna efterträdaren. Nu måste Persson vaska fram nya tänkbara kandidater innan han kan gå.

8 Ny utrikesminister. En efterträdare som fyller Anna Lindhs kostym är inte lätt att hitta. "Det är få, mycket få", sa Persson i går.

9 Samarbete vänsterut. Regeringen samarbetar med v och mp om budgeten och ytterligare 121 sakfrågor. Men när det gäller utrikes- och EU-politiken är handen utsträckt över blockgränsen. Hur länge kan och vill Persson fortsätta så?

0 Samarbete högerut. Både näringslivet och de borgerliga partierna vill samarbeta med regeringen om tillväxtpolitiken. Det tycker säkert Persson är bra. Men går det att genomföra?

Kritiken för att socialdemokraterna uppträtt tillsammans med just de borgerliga och näringslivet i ja-kampanjen är hård.

Lena Mellin