"Viktigt hitta nya lösningar"

NYHETER

Sverige måste hitta nya konkurrenskraftiga lösningar för näringslivet. Annars är det stor risk att företagens nyinvesteringar hamnar någon annanstans än i Sverige.

Det säger Ericssons styrelseordförande Michael Treschow i en chatt om EMU-omröstningen med Aftonbladets läsare.

Foto: Dino Stén
Ericssons styrelseordförande Michael Treschow.

Rafael_jahaja säger: Hur tolkar du valresultatet med tanke på vilka kommuner som röstade för (Danderyd, Lidingö etc)?

Michael Treschow säger: Tycker det är jättesvårt att tolka resultatet, men det är tydligt att ja budskapen inte har gått fram och att stora skillnader finns i landet, mycket större än jag mött när jag varit ute och rest från norr till söder.

Havayoth säger: Hur kommer vårt euro-nej att påverka Ericsson?

Michael Treschow säger: Inte på kort sikt mer än att vi nu alla måste förklara för resten av Europa att vi Sverige/Ericsson är fortsatt beredda att jobba för ett gemensamt Europa även om vi inte är intresserade av valutasamarbetet. På längre sikt kan det påverka Ericssons svenskbaserade konkurrenskraft när man förhoppningsvis skall diskutera nyinvesteringar.

Jg säger: Flera chefer inom näringslivet kräver att Leif Pagrotsky bör avgå som näringsminister på grund av sitt ställningstagande i EMU-frågan. Håller du med?

Michael Treschow säger: Jag diskuterar inte olika regeringars laguppställning, det är regeringschefens ansvar att bemanna sig rätt inom olika områden, sedan skall vi ställa regeringen till ansvar för hur de har lyckats med t ex sin näringspolitik , som jag är kritisk till fram till nu.

Peter Boo säger: Hur tror du att det kommer att märkas i Sverige i framtiden att vi röstade nej?

Michael Treschow säger: Vad som oroar mig mest kortsiktigt är att vi har gett en signal till resten av Europa om att vi inte vill vara med fullt ut. Jag är rädd för att detta kan missupfattas att vi inte vill vara med alls. Långsiktigt gäller det Sveriges konkurrenskraft, där vi nu måste koncentrera oss på andra möjligheter när vi inta kan jobba med valutafördelen.

Markus säger: Vilken fråga tycker du blir viktigast nu när vi röstade nej?

Michael Treschow säger: Om jag ser det från företagens synpunkt tror jag att det viktigaste är att vi ger dem, som blev stora förlorare i valet (de hävdade att euron skulee vara bra för deras företag) en stark signal att vi vill hitta andra lösningar så att de alla är motiverade att ge "järnet" och utveckla , växa och investera som är så viktigt för vår välfärd.

Civilekonomen säger: Anser du att det är riktigt att folkomrösta i en fråga som sannolikt bara en liten andel helt och hållet förstår innebörden av?

Michael Treschow säger: Det är lätt att låta "surt sa räven om rönnbären" , men jag har hävdat hela tiden att detta är en fråga som jag har valt politiska ledare att hitta bästa lösning för.

Peter sthlm säger: Ser du - från din position som ledande befattningshavare inom det svenska näringslivet - några eventuella positiva effekter till att Sverige röstade nej?

Michael Treschow säger: Ja, om EMU-projektet inte lyckas eller om stabilitetspaktsdiciplinen fortsätter att vara dålig eller om något speciellt händer med svenskbaserad industri så att vi helt tappar vår konkurrenskraft.

David säger: Kommer resultatet i omröstning att påverka er verksamhet i Sverige? Kommer mer varsel nu?

Michael Treschow säger: Nej, kortsiktigt händer ingenting för Ericsson beroende på valet att stå utanför eurosamarbetet , men på lång sikt riskeras att nyinvesteringar hittar bättre konkurrenskraft någon annanstans om vi inte kraftfullt tar tag i andra konkurrensförbättringsalternativ.

Hej säger: Vilka "andra lösningar" istället för euron anser du vara viktigast för att företagen skall blomstra?

Michael Treschow säger: Det som skapar högre kostnader än våra eurolandkonkurrenter har, såsom "krångelkostnader" som ökade kostnader för sjukfrånvaro, svårt att få tag i arbetskraft, motivation för småföretag med felaktiga skatter. Vi måste jobba på alla fronter så att företagsamma människor (inte bara i företag) känner sig motiverade att utbilda sig, avsätta tid satsa mm, dvs många stora och små åtgärder. Du har antagligen massa idéer själv?

Peter säger: Vad anser du om Frankrikes och Tysklands icke möjlighet att nå stabilitetspaktens mål kan ha påverkat valet i negativ riktning för ja-sägarna? Tycker du det är rätt att de får lov att bryta uppsatta avtal? Borde inte reglerna ändas för att passa anslutna länder bättre?

Michael Treschow säger: Jag håller med dig att man bör se över /modernisera stabiltetspakten, vilket säkert kommer att göras. Många tror kanske att stora länder kan låta bli att följa reglerna, därför är det viktigt att små länder protesterar och gör sin röst hörd. Tycker att Tyskland är lite speciellt, då de tog på sig Östtyskland vilket vi alla borde var oerhört tacksamma för.

X säger: Det har ju låtit från många håll att Sveriges ekonomiska framtid skulle stå eller falla beroende på ett ja eller nej. Nu när det vart ett nej innebär det verkligen att företagen flyr Sverige och vi faller tillbaka i utveckligen, som många ja-sägare vill ge sken av?

Michael Treschow säger: Jag tror inte att seriösa ja-sägare har medvetet givit sken av att förtagen skulle fly Sverige vid ett nej, utan mer pekat på den långsiktiga konsekvensen av att vi behåller ett handelshinder som våra konkurrenter slipper. Nu måste vi koncentrera oss på att plocka bort andra konkurrensnackdelar för att kompensera. Ingen av oss vill falla tillbaka i utvecklingen utan vi behöver växa för att säkerställa vår välfärd som vi alla värnar så mycket om.

aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM