Mördarjakten - här leds den

Flera hundra poliser spanar efter knivmannen

Grafik: Patrik Lindvall
NYHETER

Hundratals poliser deltar i jakten på Anna Lindhs mördare.

Arbetet styrs från en operativ ledningscentral i polishuset i Stockholm.

Flera specialgrupper hanterar all information innan den skickas ut till poliserna på fältet.

Polisen i Stockholm byggde tillsammans med rikskriminalen tidigt upp en stor organisation för att så effektivt som möjligt leda spaningarna efter mördaren.

I ett stort rum i polishuset på Kungsholmen i centrala Stockholm sitter den operativa ledningen.

Ledningsgruppen består av länspolismästare Carin Götblad, chefen för läns-kriminalen, Leif Jennekvist, samt två utredningsledare, Jan-Erik Carlstedt och Krister Nilsson.

Granskar förhören

Även överåklagare Agneta Blidberg sitter med. Hon fattar beslut om tvångsmedel, det vill säga när någon ska hämtas till förhör eller anhållas i sin frånvaro.

- Den operativa ledningen leder spaningsarbetet. Vi lämnar ut uppdrag om att hålla förhör och andra saker till våra olika förhörsgrupper, säger Jennekvist.

Allt material som ledningen får in går sedan vidare till riksmordkommissionen som sitter i ett anslutande rum.

Denna enhet leds av kriminalkommissarie Dag Andersson som till sitt förfogande har åtta handläggare.

- De är djävulens advokater och går igenom alla förhör och tidsangivelser. De letar efter misstag eller luckor och kan hålla nya förhör med redan förhörda, säger Jennekvist.

Upprättar databaser

En tredje grupp sköter den operativa analysen. Det är kriminologer och beteendevetare knutna till polisorganisationen som, fristående från förhörsgrupperna, går igenom en stor del av materialet.

Detta för att polisen inte ska låsa sig vid materialet.

- Vi har personer som är duktiga på att upprätta databaser som biträder denna grupp, säger Johan Grenfors, chef på rikskriminalens avdelning för utredning och spaning.

Tips oerhört viktiga

En speciell gärningsmannaprofilgrupp väntas i dagarna ha blivit klar med sitt jobb.

Gruppen, som är underställd rikskriminalen, leds av kriminalkommissarie Paul Johansson.

Han har till sitt förfogande en rättspsykiatriker, en rättsläkare, en tekniker och en våldsbrottsutredare.

Rikskrim sköter även kontakterna med polisen i andra delar av Sverige och i andra länder, genom nationella sambandskontoret och rikskommunikationscentralen.

Tips från allmänheten är av oerhörd vikt för utredarna.

Tipstelefonerna är bemannade av tio till tolv poliser, vid behov ännu fler.

I början var det ibland omöjligt att komma fram till telefonerna, men kapaciteten har nu byggts ut och bedöms vara tillräcklig.

Mobila förhörsteam

Samtliga tips läggs in i en databas senast två timmar efter det att de tagits emot.

I basen länkas all information samman. En utredare ska till exempel kunna slå in "röd tröja" och på så sätt få fram alla vittnesmål och tips som kommit in om en tröja med den färgen.

Polisen har även inrättat mobila förhörsteam. Vissa av dem åker runt i Stockholm och förhör och visar bilder för väktare och butikskontrollanter.

Andra åker runt till anstalter, behandlingsteam och sjukhus för att prata med personal som kanske har uppslag om vem gärningsmannen är.

Oisín Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM