Vansinnesdåden har fått regeringen att inse allvaret

NYHETER

Det har varit uppenbart ganska länge. Men nu ska psykvården äntligen ses över.

De många vansinnesdåden har fått regeringen att inse allvaret.

Resultatet i EMU-omröstningen och den senaste tidens många vansinnesdåd lade en svart skugga över den regeringsförklaring, regeringens arbetsprogram, som statsminister Göran Persson läste upp vid riksdagens öppnande i går.

Inte fungerat

Sverige måste bli ett säkrare land att leva i. Det ska bli lättare att vara politiker. Och näringslivet ska få kompensation för ett långt liv utanför euroområdet.

1 Översyn av psykvården.

Psykvården reformerades för ett decennium sedan. Mentalsjukhusen stängdes, patienterna skulle ut i samhället.

Men det har inte fungerat. Järnrörsmannen i Åkeshov, vansinnesföraren i Gamla stan, den 5-åriga flickans mördare i Arvika och kanske också Anna Lindhs baneman. Listan över vansinnesdåd utförda av män med psykiska problem kan göras nästan hur lång som helst.

Regeringen anser inte att det var fel på idéerna i psykiatrireformen. Däremot i tillämpningen.

En samordningsman får därför i uppgift att se till att myndigheter, kommuner och landsting samarbetar bättre. Om det behövs ska lagarna förtydligas och mer pengar tillföras psykvården.

2 Lättare att vara politiker.

Mordet på utrikesministern har av bland andra Göran Persson tolkats som ett angrepp på demokratin. Regeringen vill ändra på det och stärka politikernas ställning.

Bättre säkerhet

Säkerheten kring de folkvalda ska bli bättre och politikerna ska få vidareutbildning. Dessutom ska statens ekonomiska stöd till partierna höjas.

Alla människor ska dessutom "få möjlighet" att ta ett politiskt uppdrag. Hur det ska gå till när antalet partimedlemmar minskar kontinuerligt är oklart.

3 Kompensation för euron.

Regeringens bedömning är att Sverige klarar sig sämre med kronan än med euron.

Med ett program i tio punkter vill man kompensera för nackdelarna.

Det handlar bland annat om sänkta bolags- och kapitalskatter. Men också ett bättre samarbete mellan politik och näringsliv.

Utrymmet för andra skattesänkningar eller satsningar minskar när skatten sänks för företagen och de välbeställda. Just detta faktum undvek dock Göran Persson att påpeka.

Perssons arbetslista - punkt för punkt

Lena Mellin, analys