Tio barn misshandlas till döds varje år i Sverige

Ny rapport från Unicef visar att föräldrarna oftast är ansvariga

NYHETER

Varje år misshandlas tio svenska barn till döds, visar en ny rapport från FN:s barnfond Unicef.

I 80 procent av fallen är det de biologiska föräldrarna som är skyldiga till vanvården.

Studien visar också att i de länder där få barn dör av misshandel är det också få vuxna som misshandlas till döds.

Unicef har granskat fall där barn i rika länder har dött till följd av misshandel och vanvård. Det är länderna som tillhör västländernas samarbetsorganisation OECD som ingår i studien.

Enligt rapporten dör nästan 3 500 barn av misshandel eller vanvård varje år i de 27 OECD-länderna, men mörkertalet bedöms vara mycket stort.

– Det är ett misslyckande att tusentals barn dör av vanvård varje år, säger Kent Härstedt, ordförande för Svenska Unicef, till TT.

Värst är det i USA. Där dör 27 barn i veckan av misshandel och vanvård. I Japan dör fyra barn i veckan och i Storbritannien samt i Tyskland två barn i veckan.

Sämre resultat än Grekland och Spanien

I Sverige misshandlas tio barn om året till döds, enligt Unicef. Därmed får Sverige ett sämre resultat än Grekland, Irland, Norge och Spanien.

Kent Härstedt påpekar att Sverige tidigare legat i spets på området för barns rättigheter, bland annat genom lagen som förbjuder aga och inrättandet av barnombudsmannen.

Nu har vi tappat lite mark. Det är uppenbart att det finns mer att göra, säger han.

Unicef-rapporten konstaterar att det finns ett samband mellan barnmisshandel och nivån av våld i de olika länderna. I länder där få barn dör som en följd av misshandel är det också få vuxna som misshandlas till döds.

Föräldrar oftast de skyldiga

Studien visar också att i 80 procent av fallen är det de biologiska föräldrarna är sig skyldiga till vanvården.

Rapporten har sammanställts av Unicefs forskningscenter i Florens och bygger på ett stort antal undersökningar från olika länder av faktorer som är kopplade till fysiska övergrepp och vanvård av barn.

Studien är den femte i en serie som granskar barns rättigheter i OECD-länderna. Tidigare rapporter har bland annat handlat om skolan.

Simone Söderhjelm, TT