Lång väg till ett fällande

Advokat Peter Althin värderar de bevis som finns

1 av 2 | Foto: ANDREAS BARDELL
åtal kan dröja Polisen måste först få fram tillräckliga bevis för att domstolen ska häkta mannen. Sedan blir det inget åtal förrän polisen har hittat så mycket som möjligt som binder honom till brottet. Det kan röra sig om ett par veckor, men det kan även röra sig om månader. - Om han döms för mord, så är straffet tio års fängelse eller livstid. Om han inte är i behov av sluten psykiatrisk vård, säger advokat Peter Althin.
NYHETER

Polisen kan ha hittat mördaren.

Men vägen till en fällande dom är lång.

Aftonbladet bad advokat Peter Althin, specialist på brottmål, att värdera de bevis som finns och hur långt de räcker.

Rubriceringen "skäligen misstänkt":

- Det krävs "skälig misstanke" för anhållningsbeslut. Misstanken har nått en nivå som inte är särskilt hög, men ändå mätbar. Att han är gripen och anhållen innebär inte att han är skyldig. Nu har åklagaren tre dagar på sig att få fram material som antingen leder till att han släpps eller till att åklagaren lämnar in en häktningsframställan till domstolen. Den avgör om han även fortsättningsvis ska vara frihetsberövad.

- Den högre misstankegraden är "på sannolika skäl". Om rätten finner att den misstankegraden finns, då har åklagaren två veckor på sig att bedriva utredning på honom som frihetsberövad.

Räcker bevisen mot honom för en häktning?

- Det är svårt att dra slutsatser om hur tung polisens bevisning är. Men det finns två frågor som måste utredas: Är han personen som finns på bilderna från NK? Om han är det, har han befunnit sig på våningsplanet där brottet begicks?

- Han kommer att ställas inför häktningsdomare om han i förhören lämnar uppgifter där han har svårt att ange något alibi för tidpunkten och det samtidigt har tillkommit någon teknisk eller muntlig bevisning för att få upp misstanken till till sannolika skäl.

Förhören

- Än så länge är han bara delgiven misstanke i ett delgivningsförhör, och han har till förundersökningsledaren fått ange sin position. Nu kommer de ordinarie förhören äga rum. Under de här dagarna har han möjlighet att freda sig mot misstanken.

- Det går till så att en eller två poliser ställer frågor till honom och han har sin försvarare med sig. Han kan tiga, det finns ingen skyldighet att lämna uppgifter. I förhören ombeds han om svar på frågor med inriktning på vad han gjorde den aktuella dagen och tiden.

Bevisen

- DNA på kepsen och eventuellt också tröjan kan i varje fall räcka till att komma upp till sannolika skäl som misstankegrad. I bästa fall får de besked under morgondagen (läs i dag). Men de måste också ha något att jämföra det med. Blodspår på brottsplatsen, hårstrån, svett eller andra kroppsvätskor.

- Det allra starkaste för en åklagare är om man får DNA-spår på mordvapnet, både från offret och gärningsmannen. Då har man ju ett säkert utpekat mordvapen. Den tekniska bevisningen är stark och svår att angripa.

- Det tar säkert ett par veckor att få svar från specialisterna på Forensic Science Service i Birmingham om kniven. Om inget annat pekar mot honom kan han inte frihetsberövas i avvaktan på den utredningen.

- Om det inte finns något DNA från honom på mordvapnet, men däremot från någon annan som inte finns i något register, då har utredarna hamnat i mycket svår situation. Mycket talar emot att det är rätt person om man inte har teknisk bevisning. DNA är inte bara till för att sätta fast folk, det är också till för att fria.

Vittnena

- Det är en svaghet att vittnena bara haft en bild att titta på när gäller utpekandet. Är det säkra vittnen är det klart att de är viktiga. Men man ska ha i åtanke Palme-mordet: där fanns ett vittne som var precis intill gärningsmannen och offret, Lisbet Palme. Hon pekade ut Christer Pettersson, men bara ett utpekande och ingen stödbevisning räckte inte för att fälla Pettersson.

- Vittnesbevisning kan ha styrka beroende på hur förhållandena var och hur trovärdiga vittnena är. Iakttagelser som man gör i en mycket snabb sekvens i en upphetsad situation är ofta inte likartade. Men om flera entydigt pekar åt samma håll, då ska man inte bortse från det värdet.

Fotokonfrontation

- En fotokonfrontation kommer nog att dröja lite. Men i något läge blir det nog en konfrontation där vittnena genom ett fönster får se den misstänkte plus ett antal personer med utseende som stämmer överens med de signalement som är lämnade.

- Det kan bli av värde om de kan peka ut den misstänkte. Men det kan vara förstört om de bara fått titta på en bild tidigare. Då känner de kanske bara igen personen från bilden och inte från brottsplatsen. Får de bara se ett enda fotografi kan de förledas att tro att det är riktigt. Det övertygar inte en domstol.

Tiden

- Fredag är sista dagen för överåklagare Agneta Blidberg att begära honom häktad. Men hon kan göra det i morgon om hon anser att det till exempel kommer en DNA-uppgift som stärker bevisningen, även om det inte bevisar att han är gärningsmannen.

- Det man väntar på nu är förhören med honom och den tekniska utredningen så långt den hinner bli färdig. Det kan vara så att hon vill ha så mycket på fötterna som möjligt och behöver hela tiden.

Om 35-åringen är skyldig

- Om det finns så pass mycket att domstol häktar honom kommer det säkert inte att gå till åtal förrän de har så mycket som möjligt som binder honom till brottet. Det kan röra sig om ett par veckor, men kan också röra sig om månader.

- Om han döms för mord, så är straffet tio års fängelse eller livstid. Om han inte är i behov av sluten psykiatrisk vård.

Fatima Johansson