Forskare: Fler hjul på soptunnorna

Vill minska arbetsskadorna

NYHETER

Soptunnorna bör förses med flera hjul.

Detta är ett sätt att minska sophämtarnas arbetsskador, tror Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Trots att mycket gjorts för att förbättra renhållningsarbetarnas arbetsmiljö är arbetsskador fortfarande vanliga inom yrkeskåren. Antalet arbetsolyckor med skador i axlar och armar ökade med 63 procent från 1999 till 2000, visar forskningsinstitutets kartläggning.

Men kroppsbesvären har blivit annorlunda än tidigare.

Förut var det vanligt med skador i knän, höfter och armbågar - numera har besvären flyttat sig till bröstrygg, axlar, nacke, handleder och fötter.

Det beror på att arbetssättet har förändrats. Sopsäckarna har ersatts med kärl på hjul och nya sidlastare gör att tömningen går att skötas från förarhytten. Många av de tunga lyften är borta, men i stället har sophämtarnas stillasittande arbetsställning lett till nya belastningsskador.

Samtidigt har källsorteringen fört med sig att vissa kärl blivit betydligt tyngre än tidigare. Det gäller kärlen med komposterbara sopor som är mer än dubbelt så tunga som kärl med blandat innehåll.

Forskarna på Institutet för jordbruks- och miljöteknik redovisar i ett pressmeddelande i första hand tre riskmoment i renhållningsarbetarnas arbete: dels förflyttning av de tyngsta kärlen, dels vridningen av huvudet och bålen bakåt när kärlen töms med sidlastare och slutligen det ofta återkommande hand- och fingerarbetet vid manövreringen av spaken till sidlastaren.

För att minska belastningen rekommenderar forskningsinstitutet att de tvåhjuliga sopkärlen förses med tre eller fyra hjul så att sophämtarna slipper att vinkla kärlen när de ska flyttas.

TT