Ordinerade vin - inte medicin

Nu anmäls de för hets mot patientgrupp

1 av 2 | Foto: MAGNUS WENNMAN
DemensVÅRD På Silviahemmet på Drottningholm får demenssjuka vård. Personerna på bilden har inget med innehållet i artikeln att göra.
NYHETER

Alzheimer kallas modesjukdom och alkohol ordineras i stället för mediciner.

Nu anmäls en grupp läkare i Stockholm för hets mot patientgrupp.

- De raljerar över svårt hjärnsjuka på ett sätt som närmast liknar rasism, säger Bengt Winbladh, landets främste demensforskare.

Södra läkemedelskommittén i Stockholm består av en grupp läkare och experter inom olika områden. De ska ge vägledning om mediciner och informationen sprids bland annat genom kommitténs hemsida.

I en kolumn på hemsidan uppmanar de nu kollegor att vara återhållsamma med läkemedel mot demens, tvärtemot rekommendationerna.

"En modesjukdom"

Demens beskrivs på hemsidan som en modesjukdom. Man skriver att var tid har sin modesjukdom, grandios tuberkulos i operan, romantisk leukemi i filmen Love story - och nu Alzheimers sjukdom.

- Jag blev oerhört upprörd. Man framställer demens som en populär sjukdom för att en president och en känd boxare drabbats, säger Bengt Winbladh.

Ännu allvarligare, menar professorn, är kommitténs okunnighet vad gäller medicinering.

- De godkända demensmedicinerna är kliniskt prövade och erkänt verksamma. Och här sitter en slarver i Södra läkemedelskommittén och skriver att man ska dricka vin i stället. Det är skakande.

I dag får bara två av tio demenssjuka i Sverige behandling med bromsmediciner.

- Orsaken är okunskap. Man förväxlar hjärnsjukdom med naturligt åldrande och struntar i att medicinerna hjälper många till ett drägligare liv, säger Krister Westerlund, ordförande i Alzheimerföreningen.

Han anmäler nu Södra läkemedelskommittén i Stockholm till landstingets ansvarsnämnd, Socialstyrelslsen samt till handikappombudsmannen. Han anser att läkarna i fråga borde fråntas sin läkarlegitimation.

"Djupt beklaglig"

- De har passerat alla gränser för anständighet och borde förbjudas att komma i närheten av dementa och deras anhöriga, för vilka de utgör en fara.

Eva Andersén Karlsson, ordförande i Södra läkemedelskommittén, säger att texten är djupt beklaglig.

- Vi får rannsaka våra rutiner. Jag var bortrest och detta är inget vi ställer oss bakom. Texten är borttagen från webben.

Britt Peruzzi

ARTIKELN HANDLAR OM