”Svensken är rädd för det nya”

EU- kommissionens ordförande Romano Prodi om svenskarnas nej

NYHETER

Svenskarna sa nej till euron av rädsla för det nya.

Samtidigt finns en stark tro på den svenska demokratins överlägesenhet, säger EU-kommissionens ordförande Romano Prodi i Ekots lördagsintervju.

Vill ni stå utanför så gör det, säger Romano Prodi. Men säg inte att euron inte fungerar. Den är fantastisk.

- Enligt mina erfarenheter av folkomröstningar svarar man aldrig på själva frågan, sade Prodi på lördagen i en intervju med Sveriges Radios Ekoredaktion.

Han menar att resultatet i stället är ett utslag av den allmänna stämningen i ett land.

Den svenska misstron är också en läxa för EU-kommissionen.

- Kommissionen måste göra sig mer känd, säger Prodi.

Samtidigt är han pessimistisk när det gäller möjligheterna att genom bara upplysning göra svenskarna mer positivt inställda.

- Min uppfattning är att människor bara lär sig när man slår huvudet i väggen. Samtidigt har Europa vuxit genom kriser.

Svenskarnas uppfattning tror han tar tid att förändra.

- Ni bygger något fantastiskt, men ni behöver tid, tid.

Det svenska nejet speglar, enlig Prodi, svenskarnas känsla av särart, ett avstånd mellan det svenska folket och det europeiska, bristande kunskaper om Europa och en tro att de egna demokratiska erfarenheterna är överlägsna andra folks.

- Vi har olika sorts demokratier i Europa men det är svårt att säga att någon är överlägsen den andra, underströk han.

"Skadan kan bli stor"

Prodi fann det också intressant att människor med daglig kontakt med EU, exempelvis affärsmän och politiker, röstade ja.

Om euron växer och beslutsprocessen utvecklas kommer Sverige att lida stor skada av att stå utanför.

- Men om vi är långsamma med att bygag Europa behöver Sveriges utanförskap inte bli så stort.

Enligt Prodi måste länderna som är med stärka sina maktmedel, och nejet innebär att Sverige hamnar utanför den processen.

- Man kan inte ha en gemensam valuta utan att medlemsländerna samtidigt utvecklar instrument för beslut om valutan, om hela den ekonomiska politiken. Det går steg för steg, sade han.

"Euron är fantastisk"

Prodi ville inte lägga sig i den svenska debatten om Sverige ska begära ett formellt undantag, vilket nejsidan vill och jasidan avvisat. Men han såg ingen anledning till en förändring av dagens situation.

Trots de nuvarande problemen med stabilitetspakten och den låga tillväxten i flera euroländer menade han att euron är en fantastisk succé. Det som utspelar sig nu är inte rörigt, det är demokrati.

- Vill ni stå utanför så gör det. Men säg inte att euron inte fungerar. Den är fantastisk, sade han.

aftonbladet.se/TT