Sänkta skatter på bensin och logdans

Önskemål i moderata riksdagsmotioner

NYHETER

Sänkt skatt på alltifrån bensin till logdans.

Önskemålen är många i olika moderata riksdagsmotioner.

Under ett par veckor får riksdagsledamöterna framföra i stort sett vilka önskemål de vill. Bara partipiskan kan lägga hinder i vägen.

De första motionerna har nu lämnats in. Många moderata riksdagsledamöter lägger fram förslag om sänkta skatter.

Dansk alkoholskatt

Tobias Billström anser att sänkningen av den danska skattesatsen på alkohol med 45 procent den 1 oktober nödvändiggör en justering av den svenska skattesatsen.

Han hänvisar till siffror från Stockholms universitet som visar att privatinförseln ökade med 11 procent under perioden januari till augusti förra året.

Lämpligast vore att harmonisera de svenska och danska skattenivåerna, anser han.

Rolf Gunnarsson pläderar bland annat för sänkt bensinskatt En genomsnittsbilist tankar 1 500 liter per år. Med ett literpris på 9:60 kronor kostar det 14 400 kronor varav 9 958 kronor är skatt. "Nästan ett helt barnbidrag", konstaterar han.

Dansmusik sämre än balett?

Gunnarsson vänder sig också emot att det är olika momssatser inom kulturområdet. Är logdans och dansmusik sämre kultur än balett och cirkus? undrar han.

"Skattebefria bärplockningen", uppmanar Anders G Högmark och Ulla Löfgren.

I dag finns tre olika skatteregler - utlänningar utan visumtvång betalar ingen skatt i Sverige, utlänningar med visumtvång betalar 25 procent och svenskar kan tjäna upp till 5 000 kronor utan att betala skatt.

De pekar på att mindre än fyra procent av de svenska skogsbären tas till vara och till att det går utför med bärbranschen i Sverige. Om plockarnas skatt togs bort skulle mer bjudas ut till försäljning och skatteintäkterna öka genom den skatt som tas ut i nästa led, tror de.

TT