Varannan svensk vill ha nytt EMU-val 2006

NYHETER

Varannan väljare vill ha en ny folkomröstning om euron redan efter valet 2006.

Bland unga väljare vill 58 procent rösta redan om tre år, enligt en eftervalsundersökning genomförd av Temo för Dagens Nyheters räkning.

I undersökningen ställdes även en fråga om EU:s nya konstitution. Konstitutionen innehåller bland annat regler för vilka befogenheter EU ska ha och hur makten ska fördelas. 63 procent av de tillfrågade anser att riksdagen bör besluta om konstitutionen, inte genom folkomröstning.

Aftonbladet