Kyrkan vill tillåta homovigslar

Nytt förslag: Partnerskap ska kunnas ingås vid kyrklig akt

NYHETER

SUNDSVALL (TT)

Homosexuella par ska kunna ingå partnerskap i kyrkan. Det föreslår kyrkomötets gudstjänstutskott.

– Det känns bra att kyrkans välsignelsegudstjänst blir en kyrklig akt som ger paren ett civilrättsligt skydd, säger Levi Bergström, vice ordförande i kyrkostyrelsen.

Många hade väntat sig att kyrkan redan i våras, i samband med att kyrkan lade fram dokumentet Homosexuella i kyrkan, skulle flytta fram sina positioner i frågan om kyrklig vigsel av homosexuella. Men Svenska kyrkans teologiska kommitté valde då att inte ta någon ställning i frågan.

Ska utarbeta kyrklig akt

Men i fredags lämnade kyrkomötets gudstjänstutskott sitt betänkande, som öppnar för att homosexuella par kan ingå partnerskap i kyrkan.

I betänkandet föreslås att kyrkostyrelsen får i uppdrag att utarbeta formerna för en kyrklig akt med civilrättslig giltighet.

Kyrkan har ett pastoralt ansvar för de homosexuella och därför är ett ställningstagande viktigt i frågan, anser gudstjänstutskottet.

''Många människor är utsatta och upplever att kyrkan gömmer sig bakom utredningar i situationer som handlar om att två människor gjort livsavgörande val och vill få detta bekräftat och välsignat'', skriver utskottet i sitt betänkande.

Nytt beslut om en månad

Ett beslut som gör det möjligt att ingå partnerskap i kyrkan väntas redan vid den andra sessionen av kyrkomötet som inleds i Uppsala den 21 oktober.

– Det känns bra om vi kan komma till snabbt beslut i en fråga som debatterats under så lång tid inom kyrkan, säger Levi Bergström, som är socialdemokratiskt landstingsråd i Västerbotten och vice ordförande i Svenska kyrkans kyrkostyrelse.

Flera ledande företrädare i Svenska kyrkan, bland dem biskopen i Stockholm Caroline Krook, har betonat att de anser att partnerskap ska kunna ingås i kyrkan på samma sätt som äktenskap.

TT