Mobbade elever ska få skadestånd

Utbildnings- ministern vill skärpa kommunernas ansvar

NYHETER

Elever som mobbas i skolan ska få rätt till skadestånd.

Det föreslår utbildningsminister Thomas Östros som vill skärpa ansvaret för kommunerna.

Förra veckan fick en 18-årig flicka i Umeå 150 000 kronor i ersättning för de vårdkostnader hon fått i samband med flera års systematisk mobbing i skolan. Flera gånger fick hon föras till sjukhus med hjärnskakning.

– När det var som värst kunde jag bara sitta upp i 15 sekunder innan jag fick kramper och blev medvetslös, sa hon till Aftonbladet i samband med att förlikningen träffats.

Till slut blev situationen fullständigt outhärdlig. Hon slutade gå i skolan. Läkare gav henne diagnosen ”posttraumatisk stress”.

Ersättningen är resultatet aav det förlikningsavtal som träffats mellan flickan och skolan. Det rör sig således inte om något skadestånd.

Lagförslag nästa år

I dag saknas lagskydd för diskriminering av elever som stämmer överens med vad som gäller inom arbetslivet och högskolan. Det är därför svårt för mobbade elever att få skadestånd av kommunerna.

Nu vill utbildningsminister Thomas Östros se över lagstiftningen och skärpa skolornas ansvar för eleverna. Ett lagförslag ska presenteras redan våren 2004.

Så här skriver Östros i en debattartikel i tisdagens Dagens Nyheter:

”Om den kommande lagen får ungefär samma innebörd som lagen om likabehandling av studenter inom högskolan, så kommer huvudmannen för skolan att få ett långtgående ansvar att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier. Vidare kommer i så fall att införas förbud mot diskriminering på grund av särskilt angivna diskrimineringsgrunder. Till detta kommer att knytas olika tillsynsbestämmelser. Om en skola bryter mot sina skyldigheter eller utsätter elever för diskriminering, så kan huvudmannen för skolan åläggas skadestånd av domstol.”

Mobbning och trakasserier är ett stort problem i skolorna. I en undersökning som Aftonbladet lät göra bland sjätteklassare i Stockholm för några år sedan svarade var femte flicka och var sjätte pojke att de varit eller var mobbade.

Tidigare artiklar

Fredrik Rundkvist