Bosse Ringholm vill inte sänka alkoholskatten

Finansministern i chatt med läsarna

NYHETER

Under chatten med Bosse Ringholm meddelade han att någon sänkning av alkoholskatten inte är aktuell. Däremot lovar han en höjning av barnbidraget. Och hans bästa egenskap som finansminister? Tålamod.

Bosse Ringholm säger: Hej på er alla nu, jag ställer gärna upp på frågor.

Staffan säger: Bosse! Hur förklarar du att Sverige som har bland världens högsta skatter inte ens har råd med en bra sjukvård, ej heller en bra skola, ej heller en bra åldringsvård. Var finns det "svarta hålet" i ekonomin?

Bosse Ringholm säger: Vi har en bra skola och en bra sjukvård jämfört med de flesta andra länder. I FN:s statistik över bra levnadsstandard ligger Sverige på andra plats. Så vi får utbyte av våra skattepengar.

Patrick säger: Varför betalar vi flera miljarder i bistånd, när vi själva har ekonomiska problem i sverige?

Bosse Ringholm säger: En och en halv miljard människor i världen lever på mindre än en dollar per dag. Jämfört med denna enorma fattigdom är Sverige ett mycket rikt land. Solidariteten kräver därför att vi stöder fattiga länder.

Staffan säger: När får vi sänkta skatter på vin och sprit ?

Bosse Ringholm säger: Svaret är att vi är allvarligt oroade över den kraftiga ökningen av alkoholkonsumtion i Sverige under senare år. Fortfarande har Sverige lägst dödlighet som en följd av alkohol i Europa. Vi vill gärna behålla den positionen. Därför vill vi helst undvika skattesänkningar på alkohol, men vi är medvetna om att ett par av våra grannländer tänker sänka alkoholskatten.

säger: Skulle barnbidraget höjas? Hur mycket och när?

Bosse Ringholm säger: I det 121-punktsprogram som socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet kom överens om efter förra valet finns löftet om höjda barnbidrag med. Det kan bli aktuellt i slutet av den här mandatperioden, det vill säga före 2006.

Liselott, mamma till två flickor säger:Varför inte inkomstpröva barnbidraget? Alla andra bidrag inkomstprövas ju?

Bosse Ringholm säger: Därför att barnbidraget är ett generellt bidrag till alla barn, inte till föräldrarna. Föräldrar med höga inkomster och barnbidrag beskattas som bekant hårdare än föräldrar med vanliga inkomster.

ingis säger: Hur påverkar budgeten mig som småbarnspappa,villaägare och höginkomsttagare i en mindre landsortskommun?

Bosse Ringholm säger: Det viktigaste är för dig att de offentliga finanserna är stabila. Det hjälper dig i alla dina tre roller. Som småbarnspappa har du glädje av att det blir mer pengar till att anställa fler lärare och att den allmnänna förskolan införs. Som husägare får du både skattesänkning och höjda energiskatter. Slutligen: alla kommuner får 400 miljoner kronor mer från staten nästa år, sammanlagt nästan 5 miljarder, i ett särskilt sysselsättningsstöd.

Max säger: Hej Bosse, hur tror du att nejet till euron kommer att påverka Sveriges ekonomi?

Bosse Ringholm säger: Det kommer säkerligen att minska vår tillväxttakt något under åren framöver. Kanske handlar det om tre, fyra tiondelars lägre tillväxt som en följd av en mindre handel än, om vi hade blivit EMU-medlem.

Alex25 säger: Det känns som en djungel för en intresserad Svensson att få reda på hur Sveriges ekonomi fungerar, det märkte man inte minst inför EMU-valet. Hur kan man ta reda på mer kuriosa utan att bli nationalekonom?

Bosse Ringholm säger: Du kan läsa om EMU exempelvis på finansdepartementets hemsida eller ta kontakt med något politiskt parti för att få mer information.

sb säger: Hej Bosse! Var kan man få reda på hur mkt skattepengar staten får in, och hur dem fördelas?

Bosse Ringholm säger: Det finns uppgifter på finansdepartementets hemsida. Du kan också beställa en liten enkel broschyr från finansdepartementet om budgeten 2004.

Rickard säger: Kommer Sverige att kunna betala av statsskulden?

Bosse Ringholm säger: Vi betalade av över 300 miljarder kronor under den förra mandatperioden när Sverige hade en hög tillväxt. Vi hoppas att tillväxten blir bättre framöver så vi kan fortsätta att betala av på statsskulden.

Johan säger: Kommer studiebidraget att höjas

Bosse Ringholm säger: När det allmänna barnbidraget höjs så justeras också studiebidragen.Dessutom har vi i år infört en extra månad med studiebidrag, dvs du får studiebidrag tio månader istället för nio.

mjalla säger: Vad anser du vara det absolut viktigaste att lägga pengar och resurser på inom den svenska ekonimin?

Bosse Ringholm säger: Vård, skola och omsorg är viktiga för välfärden. Men för att vi ska få pengar till dessa områden måste vi få fler människor i arbete. Därför tycker vi alltid att det är viktigast i budgeten med mer pengar till just nya jobb.

tobbo säger: Vad skapar tillväxt?

Bosse Ringholm säger: Människors förtroende för ekonomin och ordning och reda i de offentliga finanserna. Den som har jobb och inte riskerar att bli arbetslös är naturligtvis mer angelägen att konsumera. Detta skapar en efterfrågan av varor och tjänster som i sin tur skapar nya jobb.

Panda 2000 säger: Påverkade mordet på Anna Lind budgeten?

Bosse Ringholm säger: Nej.

Smirnoff säger: Hej Bo. Hur kommer de orimliga löneklyftorna att bekämpas?

Bosse Ringholm säger: Det är en fråga för de fackliga organisationerna och arbetsgivarna i kommande avtalsförhandlingar.

Panda 2000 säger: Jag ska snart ha barn och vill vara pappaledig, men har i dagsläget inte råd att vara det. När höjs taket för föräldrapenning? Nu?

Bosse Ringholm säger: Under mandatperioden och när det finns ekonomiska förutsättningar.

calle säger: Vilken är din bästa egenskap som finansminister?

Bosse Ringholm säger: Tålamod.

Bosse Ringholm säger: Tack för alla bra frågor. Jag hoppas att svaren gett er mer information.