Jaldung anklagar JO för grovt tjänstefel

Kommenderingschefen från Göteborgskravallerna: Manipulerade förhör och påhittade uppgifter

NYHETER

GÖTEBORG

Manipulerade förhör, påhittade uppgifter och osanna påståenden.

Så beskriver den förre polismästaren Håkan Jaldung förundersökningen mot honom.

De som enligt Håkan Jaldung har gjort sig skyldiga till detta är justitieombudsmannen (JO) Claes Eklundh och överåklagare Hans Lindberg.

JO åtalade i juni Håkan Jaldung för olaga frihetsberövande för händelserna på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg under EU-toppmötet 2001. Jaldung var då kommenderingschef.

Det var åklagare Hans Lindberg som på JO:s uppdrag drev förundersökningen mot polismästaren. När Jaldung åtalades polisanmälde han både Lindberg och Eklundh. De har båda gjort sig skyldiga till grovt tjänstefel, skriver Jaldung nu i en komplettering av polisanmälan.

Chefs-JO Claes Eklundh har i egenskap av förundersökningsledare inte iakttagit objektivitetsregeln i rättegångsbalken då han låtit bli att utreda sådant som talar till Jaldungs fördel, skriver advokat Lars Schmidt. Han är Jaldungs offentlige försvarare.

Felaktigheter

Claes Eklundh har enligt försvaret inte undanröjt direkta felaktigheter i utredningen och dessutom "uttalat påståenden som inte är sanna".

Det handlar bland annat om vad polismästarens underställda ska ha sagt i förhör och hur detta sedan formulerats i åtalet mot Jaldung.

Försvaret hävdar att JO Claes Eklundh "lagt uttalanden och formuleringar i munnen" på en polisman som förhördes. Formuleringar som enligt försvaret inte är sanna men där avsikten var att misskreditera Jaldung och få honom fälld.

Ett sådant förfarande av en förundersökningsledare är "otillbörligt och fullständigt oacceptabelt". Det måste ifrågasättas om chefs-JO dessutom förlett överåklagaren till påståenden som inte är sanna, menar Jaldung.

I ett förhör med en kommissarie uttalar Hans Lindberg påståenden som saknar stöd och det framstår som om påståendena är "påhittade av Lindberg", skriver försvaret.

Otillbörligt

Överåklagare Hans Lindberg har använt sig av otillbörliga förhörsmetoder. Vid hans förhör med en poliskommissarie har syftet uppenbarligen varit att "manipulera" kommissarien och "framställa bevis", menar Jaldung.

Vid bedömningen om överåklagaren har handlat med uppsåt ska man särskilt beakta att "Lindbergs felaktiga påståenden är egenhändigt fabricerade men framställda som om de vore uttalade av annan".

Försvaret har anlitat en lärare vid polishögskolan, Royne Nilsson, för att analysera några av förhören. Nilsson skriver i sin rapport att förhörstekniken inte uppfyller de krav på objektivitet som krävs vid polisutredningar.

Polisanmälan mot Hans Lindberg handläggs av riksåklagaren (RÅ) medan det är konstitutionsutskottet (KU) som utreder anmälan mot Claes Eklundh.

JO Claes Eklundh vill inte kommentera Jaldungs uppgifter.

- Det får nu bli konstitutionsutskottets sak att ta ställning till hur de ska hantera det. Jag vill inte ge mig in i någon dialog med Håkan Jaldung om detta, säger Eklundh till TT.

Rättegången mot Jaldung kommer att hållas i Göteborgs tingsrätt senare i höst.

Annika Hansson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM