Var femte officer lagförd för brott

– bland annat brott mot rikets säkerhet och våldtäkt

NYHETER

Drygt var femte svensk officer har lagförts för brott. Enligt Värnpliktsnytt och SVT:s Uppdrag granskning rör det sig om bland annat brott mot rikets säkerhet och våldtäkt.

Redaktionerna har låtit Brottsförebyggande rådet (Brå) jämföra personnumren på alla befäl, kadetter och värnpliktiga som var i tjänst januari 2003 med lagföringsregistret. Av 12624 officerare hade 21 procent någon gång lagförts för brott - trots att militär personal ska kontrolleras före anställning.

Lagföring innebär att en person bedömts som skyldig till brott och att ett beslut har fattats av åklagare eller domstol. Registret omfattar fällande domar, strafförelägganden, åtalsunderlåtelser och ordningsbot.

Vid granskningen upptäcktes bland annat att fyra officerare dömts för brott mot rikets säkerhet och att de trots det fortfarande är anställda. Dessutom upptäcktes att 187 dömts för misshandel eller grov misshandel och 23 för våldtäkt eller andra sexbrott.

Bland de 14977 värnpliktiga fanns nio procent i lagföringsregistret. Brå tog även fram en jämförelsegrupp ur normalbefolkningen och av dessa fanns 24 procent med i lagföringsregistret.

Gunnar Jonasson, som är jurist på högkvarterets personalansvarsnämnd, säger till Uppdrag granskning att personalkontrollen uppenbarligen inte fungerar. Även på den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must, som ansvarar för kontrollen, erkänner man misslyckandet. Lennart Lisshein som ansvarar för personkontrollen säger till Uppdrag granskning att det är oacceptabla brister.

Brå är dock inte helt tillfreds med hur siffrorna presenterats i tv: ''I den jämförelsegrupp som Brå tagit fram till Uppdrag granskning framgår även att 37 procent av alla Sverigefödda män har lagförts för brott. Eftersom majoriteten av befälen och kadetterna är män hade det varit bättre att jämföra med den manliga gruppen'', heter det i ett pressmeddelande.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM