Polisens presskonferens ord för ord

NYHETER

Ord för ord från polisens presskonferens, som hölls klockan 13 på onsdagen, med chefen för länskriminalen i Stockholm Leif Jennekvist (LJ) och åklagare Agneta Blidberg (AB).

LJ: Det här blir av nödvändiga skäl en kort presskonferens. Vi har kallat till den här med anledning av att allmänheten bör delges senaste nytt i utredningen när det gäller mordet på utrikesminister Anna Lindh. Och jag kan säga att utredningen har även den senaste veckan bedrivits på bred front. Vi har arbetat med flera parallella spår och alternativa gärningsmän. Och det har lett fram till det som nu Agneta Blidberg ska informera om.

AB: Tack så mycket. Den person som i fredags blev häktad som skäligen misstänkt för mordet på utrikesminister Anna Lindh på NK den 10 september har i dag släppts. Det föreligger inte längre någon misstanke beträffande denna personen. Samtidigt så vill jag meddela att en annan person är i förmiddags gripen och anhållen på sannolika skäl misstänkt för nämnda mord. Vi kommer inte att tillåta några individuella intervjuer efter den här presskonferensen. Vad beträffar bevisningen kan jag säga det; att vi kommer inte att kommentera den bevisning som finns. Utan den bevisning som finns kommer att läggas fram först inför domstolen vid en eventuell häktningsförhandling. Och det är vad jag har att berätta.

Leif Jennekvist vad kan du berätta om den nye mannen?

LJ; Ja, utredningen är ju inne i ett nytt läge vilket gör att vi kan inte berätta egentligen någonting om detaljerna i skeendet just nu.

Varför säger ni sannolika skäl nu när ni sa skälig misstänkt förut?

AB: Därför att det föreligger sannolika skäl nu och det förelåg skälig misstanke tidigare.

Vad är det som gjort att ni har släppt den 35-årige mannen?

AB: Han är inte längre misstänkt för mordet.

Den nu anhållne mannen är han samma som på bilderna från övervakningskamerorna?

LJ: Det är för tidigt att säga.

Är han lik?

LJ: Ja, han är inte olik.

Är han svensk medborgare, eller svenskfödd?

LJ: Vi kommenterar ingenting kring denne mannen.

Hur säkra är ni på att detta är rätte mannen?

AB: Vi är så säkra att vi anser att det är sannolika skäl.

Kan du utveckla det?

- Det vill säga; antingen kan man misstänkas för ett brott eller så kan man vara skälig misstänkt för ett brott eller så kan man vara på sannolika skäl misstänkt för ett brott. Vid åtal så finns det tillräkliga skäl. Det här är formuleringar som jag förstår att man kanske från allmänheten har svårt att förstå, men med sannolika skäl innebär det att finns det sådana skäl så finns det alltså en starkare misstanke än skälig misstanke.

När greps den här mannen?

AB: I förmiddags.

Var någonstans?

AB: Det uttalar vi oss inte om.

Kan ni säga någonting om hans person?

AB: Nej.

Varför inte då?

LJ: Det är för tidigt ännu att säga någonting.

Har ni gjort några förhör med den här mannen?

LJ: Vi har hållit ett så kallat 24-8-förhör.

Vad betyder det?

LJ: Att han delges misstanken och han underrättas om sin rätt till försvarare.

Och vad har han sagt om misstanken?

LJ: Det kan vi inte berätta.

Har han fått någon försvarare ännu?

AB: Det ska förordnas försvarare så fort som möjligt.

Var finns han nu?

AB: Vem är han?

Den som ni har gripit.

AB: Han sitter i förhör.

Var någonstans?

LJ: Här.

Häktet?

AB: Ja.

Tillsammans med 35-åringen?

LJ: Nej.

Den här 35-årige mannen som suttit häktad, han är alltså satt på fri fot?

LJ: Ja.

När skedde detta?

AB: I förmiddags.

Vad var det för bevisning som ni ansåg att ni hade mot den förre mannen?

AB: Ja, det går jag inte in på nu.

Varför inte det?

AB: Nej.

LJ: Det kommer ju klarläggas så småningom när utredningen kommit så långt att vi kan göra det.

Varför kan ni inte säga om ni anser att den här mannen som ni nu har gripit är NK-mannen?

LJ: Det är för tidigt.

Men har ni någon uppfattning? Något som pekar i någon riktning?

LJ: Vi har uppfattningar men vi kan inte prata om det nu.

Du talar åter igen om ”inte helt olik”, samtidigt är det sannolika skäl. Det måste ju finnas någon skillnad här?

LJ: Vi kommenterar inte det.

Finns det teknisk bevisning mot den nye mannen?

AB: Den bevisning som vi har kommer vi inte att delge förrän vi ställs i så fall inför en häktningsdomare.

Är det bevisningen mot den nye personen som ni gripit i dag som gör att ni släpper den förra?

LJ: Det är olika omständigheter.

Men är det samma bevisning?

AB: Det är inte samma bevisning eftersom det var skälig misstanke tidigare.

Är det den nya bevisningen som göra att ni släpper den förra misstänkte personen?

AB: Om vi har en som är på sannolika skäl misstänkt för ett brott så kan vi inte ha en som också på skälig misstanke misstänkt för samma brott.

Har ni bestämt när häktningsförhandling kommer att äga rum?

AB: Nej.

Har ni fått svar från SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium)? Är det det som gör att ni har hittat den här nye mannen?

LJ: När det gäller bevisningen i ärendet så är det för tidigt att berätta någonting och det tror jag att allmänheten har förståelse för.

Men har ni hittat honom i registersök eller genom spaning?

LJ: Vi har bedrivit ett utredningsarbete på bred front.

Men det var inte svar på frågan. Har ni hittat honom i register eller genom?

LJ: Han förekommer i våra register.

Vad anser ni i dag om gripandet av 35-åringen? Hade ni grund för det gripandet?

LJ: Det kan vi återkomma till.

Hur ser polisen inför skadestånd?

LJ: Det behöver vi inte diskutera i dag.

Men ni måste ju han någon uppfattning om den åtgärden att anhålla och gripa honom.

AB: Den förre mannen har varit föremål för en häktningsförhandling där domstolen har ansett att det fanns vid det tillfället skälig bevisning.

Men det är åklagaren som gått till häktning eller hur. Du måste ha en uppfattning om detta gripandet. Det är ju inte domstolen som har gripit mannen. Det är ju polis som gripit och du som har begärt häktning.

AB: Nej, men för att gripa någon måste också finnas skäl för anhållning och skäl för häktning.

Därför frågar jag nu: Hur ser ni på det gripandet i dag, av 35-åringen?

AB: Vid den tidpunkten, sa jag precis nu, så fanns det skälig misstanke och då finns det också skälig misstanke för gripande och anhållande.

Hur gick gripandet till?

AB: I dag?

Ja.

LJ: Det gick helt odramatiskt till.

Hur länge hade ni vetat var mannen befann sig?

LJ: Tillräckligt länge.

Det är en man alltså?

LJ: Ja.

Känner 35-åringen och den misstänkte mannen varandra?

LJ: Det tror jag inte.

Är han känd för den här typen av våldsamheter tidigare, den nye mannen?

AB: Vi går inte in på vad vi vet. Ni måste faktiskt respektera att det är en förundersökning som ska bedrivas och den bevisning och de omständigheter som vi har måste vi få tid på oss att analysera. Vi har talat om att det finns sannolika skäl och därmed måste ni låta er nöjas.

Men Leif Jennekvist, han bekräftade ju just att han finns i era register. Innebär det Leif Jennekvist att han har gjort sådan här saker tidigare?

LJ: Nej, det innebär ingenting annat än att han finns i våra register.

Finns ytterligare personer misstänkta?

AB: För närvarande inte.

Hur länge har den här mannen varit aktuell i utredningen?

AB: Det kan vi inte yttra oss om.

Har han ingått bland de här fem som ni talade om tidigare?

LJ: Ja.

LJ: Nu måste vi gå tillbaka. Vi har jättemycket att göra, jag tror att allmänheten har förståelse för det.

Johan Kristensen

ARTIKELN HANDLAR OM