24-åringen har fått hemlig identitet

–så vill polisen skydda den misstänktes identitet

NYHETER

Polisen gör allt för att skydda den misstänkte mördaren.

I går fick han hemlig identitet för att inte synas i offentliga register.

- Det är på grund av all publicitet, säger en polisman.

Mordutredningen bedrivs under största sekretess. Polisen vill också hålla den häktade 24-åringen så hemlig som möjligt.

Stryker namnet

I går begärdes han häktad vid Stockholms tingsrätt. På dokumentet har åklagaren strukit över 24-åringens namn, adress och personnummer.

Utredarna på länskriminalen i Stockholm har även bett skattemyndigheten att ge 24-åringen skyddad identitet. Ett preliminärt beslut har fattats och gäller från och med i går.

Skyddar honom

- Det är polisen som ansökt, inte han själv. Det är för att skydda honom och hans släktingar med tanke på den publicitet som har varit, säger en polisman.

Kravet för att få skyddad identitet är att man lever under hot och riskerar att utsättas för våld eller trakasserier.

Det innebär att 24-åringen inte syns i offentliga register. Det blir svårare att få tag på exempelvis hans adress.

I polisens ansökan står bara att 24-åringen misstänks för grova brott.

- Ärendet har kommit in alldeles nyligen, säger en tjänsteman på skattemyndigheten i Stockholm.

Hemligt pass

Åtskilliga kriminella i Sverige har skyddad identitet. Polisen misstänker att vissa av dem bara vill göra sig osynliga för att kunna fortsätta att begå brott.

Rikspolisstyrelsen beslutade i går också att inte lämna ut 24-åringens passbild, som normalt räknas som en offentlig handling. Men efter protester från journalister ändrades beslutet.

Hård kritik

Per Hultengård, chefsjurist på arbetsgivarorganisationen Tidningsutgivarna, är kritisk mot sekretessen.

- Det överdrivna hemlighetsmakeriet från polis och domstolar i ett mål som detta, med ett starkt allmänintresse, är anmärkningsvärt. Från rättssäkerhets- och öppenhetssynpunkt är det allvarligt.

- Samtidigt vittnar det om en vidgad förtroendeklyfta mellan medierna och det allmänna. Det finns all anledning att fundera över konsekvenserna av detta, säger Per Hultengård.

Andreas Harne