Så mobbas homosexuella

Vardags- diskrimineringen på olika arbetsplatser granskas i ny rapport

1 av 2 | Foto: veronica karlsson
Goldina Smirthwaite.
NYHETER

Hatbrev, sexjargong och kränkande beteende.

Diskriminering i arbetet är vardagsmat för homosexuella.

- Det är allas vårt ansvar att reagera, säger Krister Fahlstedt, öppet homosexuell officer inom försvaret.

Genusvetaren Goldina Smirthwaite vid Karlstads universitet har granskat de homosexuellas situation inom fem yrkesområden genom bland annat djupintervjuer.

- Fokusgrupperna med chefer och andra personalansvariga använde ofta uttryck som "kanske på andra ställen, men inte hos oss", men de homosexuella själva berättar om kollegor som till och med vägrar att ta dem i hand.

Grov jargong

Minst problem har homosexuella inom kvinnodominerade yrken medan poliser och militärer mår dåligt av kollegornas grova jargong.

Krister Fahlstedt, 35, har arbetat inom försvaret i 13 år men mörkade sin sexuella läggning fram till för tre år sedan.

- Jag minns en personalfest. En av föredragarna försökte skämta om att publiken såg trött ut och sa att det var medicinskt belagt att han hade en röst som fick bögar att somna.

Publiken skrattade men Krister skakade av ilska.

Två av tre mörkar

- Det som kränkte mig mest var omgivningens tystnad. Ingen reagerade eller markerade, säger officeren som nu leder försvarets projekt Normgivande mångfald.

I dag döljer två tredjedelar av försvarets homosexuella sin läggning. Enligt Goldina Smirthwaite rör det sig oftast om kamouflerad diskriminering.

Utbildning viktig

- Vid representation till exempel inbjuds inte "partnern". Man förväntar sig en representativ fru. De som arbetar med arbetsledning måste få utbildning i problemen, säger forskaren vars studie i går presenterades på konferensen Homo, bi och hetero på jobbet.

Grövst kränkningar inom kyrkan

Britt Peruzzi