Så ska 24-åringen psyk-undersökas

NYHETER

En person som begått ett brott under inverkan av allvarlig psykisk störning får inte dömas till fängelse. Därför ska den mordmisstänkte 24-åringen nu genomgå en psykiatrisk undersökning.

Om en person som har begått ett brott är i behov av vård ska domstolen döma personen till rättspsykiatrisk vård.

Innan domstolen fattar ett sådant beslut krävs att man inhämtar en medicinsk bedömning.

Det kan antingen vara en rättspsykiatrisk undersökning eller ett så kallad paragraf 7-intyg, som är mindre omfattande.

Det är en paragraf 7-undersökning som 24-åringen nu ska genomgå till att börja med.

Läkare bedömer 24-åringen

En läkare kommer att granska tillgängliga handlingar om 24-åringen och göra sin bedömning efter att ha undersökt och samtalat med honom.

Vid en rättspsykiatrisk undersökning deltar rättspsykiatriker (läkare), psykolog, kurator och vårdpersonal i ett team.

Kuratorn samlar ihop allt underlag rörande den misstänkte och skriver en socialutredning. Psykologen gör sin bedömning i ett eget utlåtande efter samtal och tester av olika slag.

Vårdpersonalen beskriver hur den intagne fungerar på avdelningen. Läkaren gör de medicinska undersökningarna och ansvarar för det slutliga rättspsykiatriska utlåtandet.

1.800 undersökningar varje år

När en häktad person genomgår en rättspsykiatrisk undersökning är personen hela tiden intagen på undersökningsenheten.

Undersökningen av en häktad person får vara högst vara i fyra veckor.

Under ett år genomförs omkring 1.800 paragraf 7-undersökningar och

640 rättspsykiatriska undersökningar. Det kan jämföras med att ungefär 1.200.000 brott anmäls varje år.

Hälften har allvarliga psykiska störningar

Över 95 procent av de som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning bedöms ha någon form av psykisk störning. Men det är bara i ungefär hälften av de undersökta som bedöms ha en allvarlig psykisk störning. Begreppet allvarlig psykisk störning är ett juridiskt, snarare än ett medicinskt begrepp. Det innefattar i första hand psykotiska tillstånd, depressioner med självmordsrisk och starkt tvångsmässiga beteenden. För omkring 45 procent rekommenderas rättspsykiatrisk vård, medan skyddstillsyn eller vård inom socialtjänsten rekommenderas för närmare 10 procent av de undersökta.

Domstolen följer nästan alltid undersökningsteamets förslag. Om teamet inte har lämnat något förslag utdöms oftast fängelse.

Johan Kristensen