Häktningen i dag – ord för ord

NYHETER

STOCKHOLM

Strax efter klockan nio på fredagsmorgonen kom den misstänkte 24-åringen in i Stockholms tingsrätts säkerhetssal. Hans huvud och överkropp täcktes av en gul filt.

Följande sades under den offentliga delen av förhandlingen:

Chefsrådman Göran Nilsson, rättens ordförande: Nu är ju den anhållne maskerad här. Men ansiktet är ju vänt framåt mot rätten. Så maskering bör tas bort, är min uppfattning, själva beklädnaden.

Försvarare Peter Althin: Ja, jag vet inte hur det gjordes vid förra tillfället.

Rättens ordförande: Jag vet inte, men jag anser att så bör ske. I alla fall så att ansiktet är synligt framåt.

Försvarare: Jag öppnar lite här då.

(Hjälper till att lyfta på filten, så att den misstänkte mannens ansikte är synligt för rätten, men inte för åhörarna)

Rättens ordförande: Då ska tingsrätten hålla häktningsförhandling. Den person som är anhållen och begärd häktat har skyddade personuppgifter hos tingsrätten, de är alltså sekretessbelagda. Tingsrätten avser att senare under förhandlingen ta ställning till om sekretessen beträffande personuppgifterna fortfarande ska bestå. Den anhållne försvaras av offentlig försvarare, advokat Peter Althin. Från åklagarmyndigheten är det tillförordnad överåklagare Agneta Blidberg och chefsåklagare Krister Petersson. Och sen är det två utredningsmän här också tydligen. Det är kriminalinspektörerna Marianne Öhman och Eiler Augustsson.

Rättens ordförande: Ja varsågod då. Vem av åklagarna för ordet här?

Chefsåklagare Krister Petersson: Det kommer jag att göra.

Rättens ordförande: Varsågod och framställ yrkande.

Åklagare: Tack. Jag yrkar att tingsrätten ska förklara den anhållne häktad som på sannolika skäl misstänkt för mord på NK, Hamngatan i Stockholm den 10 september 2003.

Som särskilda häktningsskäl anförs att det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Jag anför även de tre häktningsskälen som jag har noterat i framställningen det vill säga flyktfara, kollusionsfara och recidivfara. För de fall att den anhållne häktas hemställs om tillstånd att kunna ålägga honom restriktioner.

Rättens ordförande: Varsågod, advokat Peter Althin att redovisa den anhållnes inställning.

Försvarare: Tack så mycket, ordförande. Min klient förnekar brott och i konsekvens med det så bestrid häktningsyrkandet. Grunden för det är att det föreligger icke sannolika skäl för misstanke om mord. Min klient yrkar att han försätts på fri fot.

Rättens ordförande: Ja, varsågod åklagaren.

Åklagare: Innan jag fortsätter min framställning så hemställer jag att resten av förhandlingen får ske inom lyckta dörrar, på grund av utredningstekniska skäl.

Rättens ordförande: Någon synpunkt på det, advokat Althin?

Försvarare: Jag överlämnar det till rätten. Jag brukar inte ha så stor framgång med att ha andra synpunkter i det här läget. Jag överlämnar det till rätten.

Rättens ordförande: Och inte har du någon framgång i dag heller. Rätten beslutar om att förhandlingen fortsättningsvis ska äga rum inom stängda dörrar. Då får jag be allmänheten, åhörare att lämna salen.

Efter cirka 25 minuter kallas åhörarna tillbaka till salen för att höra vad rätten beslutat.

Rättens ordförande: Då avkunnar tingsrätten beslut. Tingsrätten finner att X (läser upp den misstänktes fullständiga namn) är på sannolika skäl misstänkt för mord i varuhuset NK i Stockholm den 10 september 2003. För mord är inte stadgat lindrigare straff än fängelse i två år, och det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas. Det finns risk för att X på fri fot fortsätter att begå brott, avviker och försvårar sakens utredning. Av det sagda följer att tingsrätten finner X häktad. Åklagaren ges rätt att besluta om restriktioner.

Åtal skall vara väckt senast fredagen den 10 oktober 2003 klockan 11.00, Tingsrätten förordnar om att ett läkarintyg enligt sjunde paragrafen, lagen om särskild personutredning, ska införskaffas beträffande X. Talan mot dessa beslut förs på sedvanligt sätt.

Försvarare: Jag begär protokoll.

Chefsrådman: Det kommer att skickas.

TT