Frun kräver 150 000 kr - i månaden

Jens Spendrup kan tvingas betala rekordunderhåll

NYHETER

Bryggerikungen Jens Spendrup och frun Aprill ska skiljas.

Nu kräver hon att få 150 000 kronor i månaden i underhåll för att klara sig.

Jens Spendrup slår tillbaka med att hustruns påstående om ekonomisk nöd är överdrivet.

I en ansökan om äktenskapsskillnad inlämnad vid Stockholms tingsrätt yrkar Aprill Spendrup via sin advokat ett stort underhållsbidrag från sin man Jens Spendrup, vd för Spendrups.

Retroaktivt krav

Aprill Spendrup vill ha 150 000 kronor i månaden från och med november 2001 och fram till nu, utbetalat retroaktivt.

Därefter vill hon ha 100 000 kronor i månaden fram till år 2006, och därefter 50 000 kronor i månaden fram till år 2016.

Dessutom vill hon ha 10 000 kronor i månaden för vardera de två sönerna tills de fyller 18 år.

I yrkandet skriver Aprill Spendrups juridiska ombud att Jens Spendrup är mycket förmögen och att han och hustrun haft en "extremt hög levnadsstandard".

Snabb behandling

Det juridiska ombudet ber också tingsrätten att mycket snabbt behandla ärendet på grund av Aprill Spendrups akuta behov av ekonomisk hjälp.

Som främsta skäl för det stora underhållet anför Aprill Spendrup att hon under äktenskapet tagit det största ansvaret för hemmet och barnen.

Hon hävdar också att hon haft huvudansvaret för skötseln av godset Nådedal samt hjälpt till på företaget utan ersättning.

Jens Spendrup bestrider kravet på underhållsbidrag.

Hävdar att han betalat

Han hävdar att han hittills betalat, och fortfarande betalar, hustruns och barnens levnadsomkostnader.

Han menar också att Aprill Spendrups påståenden om akut ekonomisk nöd är överdrivna då hon har runt en miljon i förmögenhet samt äger en fastighet.

Han bestrider också att hustrun arbetat för företaget Spendrups utöver att hon följt med på resor och tillställningar.

Jens Spendrup yrkar också på att få flytta in på Nådedal tills bodelningen är klar.

Vid separationen flyttade han till en lägenhet i centrala Stockholm.

Så säger lagen

Anna Lindström

ARTIKELN HANDLAR OM