"Fåtal psyksjuka farliga"

NYHETER

Gärningsmännen i de här fallen har tidigare vårdats eller sökt hjälp för psykisk sjukdom, ofta en psykossjukdom.

Men det betyder inte att alla psykiskt sjuka är farliga - tvärtom, det handlar om ett fåtal personer.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
Niklas Långström, läkare och docent vid centrum för våldsprevention vid KI.

- Det är viktigt att poängtera att de allra flesta som är psykiskt sjuka inte är farliga, säger Niklas Långström, läkare och docent vid centrum för våldsprevention vid Karolinska institutet i Stockholm.

Några procent

Enligt de undersökningar som har gjorts begås omkring 6-7 procent av alla våldsbrott som leder till en fällande dom i Sverige av personer som tidigare har vårdats för en allvarlig psykossjukdom.

- När det gäller allvarliga våldsbrott, som mord eller dråp, ökar andelen till 20-25 procent, säger Niklas Långström.

Missbruk värre

Även om brotten är allvarliga och psykossjuka är överrepresenterade bland gärningsmännen är det viktigt att komma ihåg att det ändå bara rör sig om några procent av alla som drabbats av en psykossjukdom.

Psykiska störningar - som är betydligt vanligare - och missbruk, var för sig eller i kombination, är en större riskfaktor.

- Missbruk i alla kategorier är den största riskfaktorn för allvarligt våld och ett större problem diagnosmässigt, säger Niklas Långström.

Kerstin Nilsson