Bo förtydligar

NYHETER

Bo Lundgren (m) vill med anledning av två artiklar i Aftonbladet göra ett förtydligande. Han har inte fått något erbjudande om nytt jobb av regeringen. Och han har inte framfört några önskemål om speciella jobb till statsministern.

Aftonbladet