Känd barnläkare avgår i protest

"Politikerna förstår sig inte på sjukvård"

NYHETER

För få kuvöser, enorma väntetider på barnakuten och uppskjutna operationer.

Barnläkaren Hugo Lagercrantz i Stockholm avgår nu i protest mot landstinget.

- Många barn som borde läggas in avvisas, säger han.

Foto: ROLF PETTERSSON
AVGÅR Professor Hugo Lagercrantz vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm är trött på att behöva tjata om ekonomi med politikerna.

Hugo Lagercrantz är en av landets mest kända barnläkare. Han är professor och arbetar i dag som verksamhetschef för nyföddhetsvården på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

Men den posten tänker han nu lämna.

- Man tappar lusten. Det är så trist att tjata om ekonomi med politiker och tjänstemän som inte förstår sig på sjukvård och forskning, säger han.

Brist på kuvöser

På DN:s debattsida kritiserar Lagercrantz landstingsledningen för att inte anpassa barnvården efter behoven. Som exempel nämner han att hittills i år har 70 för tidigt födda barn transporterats från Stockholm till andra län - på grund av brist på kuvöser.

- Detta har kostat 21 miljoner kronor, säger han.

Han är också mycket kritisk till de långa väntetiderna och bristen på vårdplatser.

- Många barn som borde läggas in måste avvisas, eftersom antalet vårdplatser är alltför litet, säger han.

Är vården så dålig att barnens hälsa riskeras?

- Jag tycker inte att det utgör någon hälsorisk eftersom vi skickar iväg dem till andra landsting. Men det ställer till mycket besvär samtidigt som det kostar mycket, säger han.

Lagercrantz är i grunden kritisk till själva modellen för att finansiera vården. I princip går den ut på att man budgeterar för ett visst antal patienter och behandlingar. När patienterna sedan visar sig bli långt fler tillförs inga extra pengar.

- Nu föds fler barn än vad man räknat med. 12 procent av de nyfödda behöver kuvösvård men resurserna saknas.

Sören Olofsson är landstingsdirektör i Stockholms län. Han ger Lagercrantz rätt i att det finns brister i vården.

- Från och till uppstår situationer där resurserna inom ett område är för dåliga.

"Ingen konflikt"

Att landstingsledningen skulle bry sig mer om budget än barnsjukvård håller Sören Olofsson inte med om.

- Det finns ingen konflikt mellan oss när det gäller målet att utveckla barnsjukvården och forskningen. Det som skiljer oss är kanske att den ekonomiska verkligheten är mer ofrånkomlig för oss än för honom, säger Sören Olofsson.

Karolina Vikingsson