Anlagd brand hos minkfodertillverkare

Värden för miljonbelopp gick upp i rök i Svenljunga

NYHETER

BORÅS

Polisen utgår från att branden på ett minkfoderföretag i Svenljunga natten till måndagen var anlagd. Värden för miljonbelopp blev lågornas rov.

För två år sedan tog djurrättsaktivister på sig ansvaret för en brand på företaget. Så också denna gång.

Antalet anmälda brott med koppling till djurrättsaktivister ökade starkt i fjol, efter flera års nedgång. En trend är att brotten nu riktar sig mera mot enskilda näringsidkare och mindre ofta mot forskning eller myndigheter.

Måndagens brand på Svenljunga Mink upptäcktes vid tretiden på natten.

-?Vi misstänkte direkt att den var anlagd. Det fanns fyra eller fem brandhärdar på ganska långt avstånd från varandra, säger Sture Torstensson på Boråspolisens utredningsenhet till TT.

-?Det var räddningstjänstens snabba insats som hindrade att det blev en mycket omfattande brand, tillägger han.

Produktionen obruten

En större förrådsbyggnad, ett lunchrum, två lastbilar och ett släp förstördes av elden. Produktionen vid företaget kunde dock fortsätta.

Svenljunga Mink gör foder åt bland annat minkfarmar. Det utbrända förrådet innehöll kadaver som används i fodertillverkningen.

I september 2001 blev tre lastbilar förstörda i en anlagd brand hos samma företag. Den gången tog två djurrättsgrupper, Djurens befrielsefront och De vilda minkarna, i efterhand på sig ansvaret för branden.

Och på måndagen tog ''Djurens befrielsefront'' i e-brev till Göteborgs-Posten på sig ansvaret för nattens brand.

Polisen i Borås ville på måndagen inte säga om det funnits någon hotbild mot Svenljunga Mink.

Säkerhetspolisen (Säpo) har i uppdrag att föra en nationell statistik över anmälda brott med anknytning till djurrättsaktivister.

-?Men det är i stort sett vår enda roll i detta, säger kommissarie Torbjörn Ekblom på Säpo till TT.

Fördubbling

Hanteringen av de enskilda brotten sker hos de lokala polismyndigheterna. Under slutet av 1990-talet fanns dock en nationell handlingsplan för samarbete mellan dem och Säpo. Det antas vara en orsak till att antalet anmälda brott sjönk, från 340 när statistiken startade 1997 till 105 anmälningar 2001.

-?Det är svårt att säga om det fanns andra faktorer också, påpekar Ekblom.

Men i fjol mer än fördubblades antalet, till 244 anmälningar. Säpo har ingen förklaring till uppgången.

-?I slutet av 90-talet var en hel del myndigheter och forskningsavdelningar ganska hårt ansatta. Under 2000-talet är det enskilda näringsidkare och uppfödare som står för merparten, berättar Ekblom.

Få orter

Mer än två tredjedelar av anmälningarna rör skadegörelse, hot eller ofredande.

-?Det har varit koncentrerat till några få orter i landet. Under de senaste åren har Uppsala län varit hårt drabbat. Många av anmälningarna har gjorts av uppfödare där.

TT: Finns det någon koppling till universitetsmiljöer?

-?Svårt att säga. I slutet av 90-talet var också andra orter hårt drabbade, säger Ekblom.

Micke Larsson/TT