Milt väder lockar hem flyttfåglarna

De kommer till Sverige 13 dagar tidigare i vår

NYHETER

MALMÖ

Nu flyger snart flyttfåglarna i väg.

Men när de kommer tillbaka till våren gör de det tidigare än vanligt.

Värst är svarthättan som kommer 13 dagar tidigare nu än för 50 år sedan.

- Det är viktigt för fåglarna att komma så tidigt som möjligt för att få de bästa häckningsplatserna, säger Martin Stervander, platschef vid Ottenby fågelstation på Öland.

140 ringmärkta arter

Forskning där visar nu det som många misstänkt länge - flyttfåglarna kommer tidigare på våren.

- Vi har använt vårt ringmärkningsmaterial från vårarna 1952 och framåt. Under åren har vi ringmärkt över 231 000 fåglar av 140 olika arter.

Undersökningen visar att av tropikflyttarna - de arter som övervintrar i Afrika och därmed har längst flyttväg - är det statistiskt säkerställt för 9 av 19 arter att de kommer tidigare nu än på 50-talet.

- Av de undersökta långflyttarna är det bara sädesärlan som inte har tidigarelagt sina flyttvanor, säger Martin Stervander.

Orsak: milda vintrar

Flyttfåglarnas ändrade vanor misstänks bero på klimatförändringar. Det finns ett klart samband mellan fåglarnas tidiga ankomst och milda vintrar med mestadels västliga vindar.

Långflyttarnas huvudsakliga föda är insekter. För tidig ankomst till Sverige innebär därför risk för brist på mat om det blir ett bakslag på våren och insekterna försvinner med kylan.

Från 70-talet

Av kort- och medeldistansflyttarna - de fågelarter som övervintrar i södra Europa - är tendensen inte lika tydlig.

- Men det kan bero på att vi inte har ett lika stort material att jämföra med. Ringmärkningsdata för de arterna finns först från 70-talet.

Per-Ola Ohlsson