- Det har gått för långt

Socialminister Lars Engqvist möter kritiken mot psykiatriska vården

1 av 3 | Foto: LOTTE FERNVALL
BEKYMRAD Den senaste tidens grova våldsbrott av psykiskt sjuka oroar socialminister Lars Engqvist. Redan i våras gav han Socialstyrelsen i uppdrag att se om brotten har samband med psykiatrireformen och hur förändringar ska göras.
NYHETER

Socialminister Lars Engqvist anser att nedskärningarna inom psykvården gått för långt.

Därför ska regeringen nu tvinga landstingen och kommunerna att ta itu med bristerna som finns.

En oberoende nationell samordnare kommer att se över landets psykiatriska vård.

I denna intervju, som gjordes innan pappan till den knivmördade flickan i Arvika skrev sitt öppna brev till Aftonbladet, bemöter Lars Engqvist den senaste tidens kritik mot den psykiatriska vården.

Är läget så allvarligt

som det återspeglas i medierna?

- Ja, det är det delvis. Det är ingen tvekan om att storstadsområden och speciellt Stockholmsregionen har mycket allvarliga brister. Dels när det gäller att komma i kontakt med öppenvården, alltså människor som behöver lindrigt stöd eller prata med en psykiatriker, de kommer inte fram. Dels att samarbetet mellan landstingets psykiatri och kommunernas socialtjänst inte fungerar.

Varför gör då regeringen inget?

- Det gör vi. Vi arbetar otroligt mycket med detta. Inom de närmaste veckorna kommer vi att utse en nationell samordnare med uppgift att se över psykiatriska vården.

- Nästa år ökar staten sitt stöd till kommun och landsting med en miljard och psykiatrin är ett av de områden dessa pengar ska användas till.

- Vi har lagstiftat om möjligheten för personliga ombud för de psykiskt sjuka. Från den 1 juli i år gäller också en ny lagstiftning som säger att kommun och landsting kan bilda gemensamma nämnder och ha gemensam förvaltning för psykiatrin.

Vad ska samordnaren se över?

- Om resurserna och platserna räcker inom den öppna och slutna vården. Det finns också förslag om att inrätta en ny mellanform mellan den slutna och öppna vården.

- Samordnaren ska också gå igenom hela landet kommun för kommun, landsting för landsting, för att se vad det är som saknas när det gäller samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten.

Många psykiskt sjuka med missbrukarproblem faller utanför dagens system, hur ska detta undvikas?

- Psykiatrin och missbruksvården måste samarbeta. Detta är också en uppgift som samordnaren ska ta fatt i. Vad händer med den som har dubbeldiagnos, fungerar samverkan eller hur ser det ut?

Omkring hälften av de personlighetsstörda och schizofrena som begår våldsbrott har haft vårdkontakt strax innan de begått brottet. Hur ska de kunna fångas upp så att de inte kan begå sina brott?

- Man ska vara tydligare i att bedöma vilka som är våldsbenägna. Är det så att läkarna bedömer att de är farliga ska de ha sluten vård. Det vi måste ta reda på är varför detta inte sker.

Varför tror du det inte sker?

- Det kan vara platsbrist, man har inte resurser att ta hand om dem och då är det väldigt allvarligt, då måste vi ta hand om detta. Men det kan också vara så att läkarna har svårt att bedöma vilka människor som är farliga och våldsbenägna. Psykiatri är ju ingen lätt medicinsk specialitet.

Ska det bli lättare att tvångsvårda?

- Svensk lagstiftning ger redan nu möjlighet att tvångsvårda den som är en fara för sig själv eller för andra. Den som är farlig ska ha sluten vård.

Har inte regeringen något ansvar?

- Formellt är det landstingen och kommunerna som är ansvariga. Men regeringen har naturligtvis ett ansvar att se till att lagstiftningens ambitioner blir genomförda.

Du har kritiserats för att inte ha tagit tag i frågan?

- De som ger kritik har inte följt den diskussion som varit och de initiativ som tagits. Just psykiatrins utveckling har varit en av de viktiga frågorna för mig under min tid som socialminister. Jag har inte lagt ner några mentalsjukhus.

Hur ska allmänheten få tillbaka sitt förtroende för psykvården?

- Psykvården måste vara tillgänglig för alla som behöver stöd och vård, det är viktigt att det inte är väntetider. Den psykiatriska vården ska också vara väldigt klar över att den som utgör en fara för sig själv eller för andra måste ha sluten vård.

Aftonbladet i går:

Thomas Gustafsson