Stockholm får behålla miljoner

Staten kan se över stödet till glesbygden

NYHETER

Mer skattepengar stannar kvar i landets rikaste kommuner om staten tar över ansvaret för att hjälpa de svaga.

Nacka och andra välmående kommuner kan få upp till 50 miljoner kronor extra om året.

Det föreslår en statlig utredning i dag.

Skatteutjämningen 2005 kan det vara slut på pengaflödet från de rika kommunerna till de fattiga. Foto: MATS STRAND och MATS FOGEMAN Montage: PAUL WALLANDER

- För vår kommun blir det här en klar förbättring, säger Erik Langby, moderat kommunalråd i Nacka utanför Stockholm.

Nacka är tillsammans med Stockholm, Danderyd, Lidingö och Täby kommuner som missgynnas mest av dagens kommunala utjämningssystem.

I Danderyd beräknas varje invånare betala 17 000 kronor om året till kommuner med högre utgifter eller svagare skatteunderlag.

Men nu kan en ändring vara på väg. Den statliga utjämningskommittén, som presenterar sin slutrapport i dag, föreslår visserligen att alla kommuner och landsting ska garanteras en viss inkomstnivå.

Men ansvaret för att hjälpa de fattiga faller inte längre på de rika kommunerna, utan på staten.

Skattepengarna stannar

Därmed ersätts dagens kommunala överföringar av statliga bidrag. Och fler skatte- kronor stannar i hög- inkomstkommunerna.

- Ja, så ser förslaget ut. Men i övrigt vill jag inte kommentera detaljer, säger Västernorrlands landshövding Lorentz Andersson, som lett utredningen.

Tillväxtkommunerna gynnas också av löften om att befolkningsökningar ska kompenseras snabbare.

I dag tvingas Nacka, som får cirka 1 500 nya invånare varje år, att betala för de nyanländas barnomsorg, äldrevård och annan service utan kompensation i utjämningssystemet.

- För oss är det en viktig justering, säger Erik Langby, moderat kommunalråd i Nacka, som suttit med i utredningen.

Även Stockholms landsting, som gick med 4,1 miljarder kronor i förlust i fjol, kan tjäna på utredningens förslag.

Ett exempel är att alla kostnader för kollektivtrafik ska räknas med i utjämningen, mot 75 procent i dag.

- Det gynnar landsting med höga utgifter för trafik, som Stockholm, säger väns-terpartisten Siw Holma från Kiruna, som deltagit i utredningen.

Förlorar också

Men allt gynnar inte Stockholmsområdet. Införandetillägget, som i år ger Stockholms landsting 1,25 miljarder kronor, försvinner och ersätts av ett statligt strukturbidrag.

Men bidraget täcker bara en del av tilläggets storlek.

- Det slår hårt både mot Stockholm och mot skogslänen i norr, säger Siw Holma.

Får betala - trots underskott

Dagens skatte- utjämning - så här fungerar den

... och här är det nya förslaget

Jonas Lindgren