Varannan mördare är psyksjuk

Psykospatienter överrepresenterade vid grova våldsbrott

NYHETER

STOCKHOLM

Över hälften av alla mord och dråp i Sverige begås av psykiskt sjuka som tidigare varit inskrivna för vård.

Vart femte mord och dråp har begåtts av personer som vårdats för schizofreni eller någon annan form av psykos.

Det visar en undersökning av 324 000 våldsbrott i Sverige.

Sedan 1967 har antalet vårdplatser i psykiatrin minskat från 37 000 till 6 000 platser.

Majoriteten av de allvarligare brotten begås av människor som fått psykiatrisk vård.

– Å andra sidan måste man ha klart för sig att de flesta psykiatriska patienter inte begår några brott, säger Martin Grann, chef för Centrum för våldsprevention vid Karolinska institutet, till Dagens Nyheter.

I studien har Socialstyrelsens slutenvårdsregister jämförts med Brottsförebyggande rådets brottsstatistik under åren 1988 till 2000.

De flesta brotten begås efter två år

Resultaten visar 50,7 procent av de allvarligaste brotten mord och dråp begås av diagnosticerat psykiskt sjuka. Missbrukare står för den största gruppen, 24,4 procent, av alla mord och dråp. Personer som vårdats för schizofreni och andra psykoser står för 22,2 procent av de allvarligaste brotten. Men flera av gärningsmännen har så kallad dubbeldiagnos, de kan vara både missbrukare och ha en psykos.

Totalt begås årligen drygt 100 mord och dråp i landet.

Psykpatienterna är överrepresenterade i brottsfall som mord, dråp och mordbrand. Martin Grann betonar dock att bara en procent av de psykiatriskt vårdade patienterna begår brott när de varit utskrivna mindre än tre månader. De flesta brotten begås två år efter utskrivningen.

– På det hela taget skulle jag tro att det är farligare att åka bil än att umgås med en person som varit inskriven för psykiatrisk vård, säger Grann till DN.

TT , aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM