Fritt fram för kamphundar

Utredare: Ägaren kan få fängelse om hunden bråkar

1 av 2 | Foto: AP
Pitbullterrier.
NYHETER

Regeringens hundutredare vill inte ha ett rasförbud mot kamphundar.

Ansvaret ska i stället helt läggas på hundägaren, som i värsta fall kan hamna i fängelse.

Men hundutredarna får skäll av Stockholms stad som tycker att beslutet är alldeles för tamt.

Regeringen tillsatte en hundutredargrupp i februari 2002 för att kartlägga problemen som finns med farliga hundar sedan en mängd anfall mot människor rapporterats. Utredningen är nu klar. Den föreslår inte – som tidigare diskuterats – något förbud för vissa raser.

– Vi anser inte att det går att ha något speciellt rasförbud. Det går inte att definiera aggressivitet på en viss ras. Aggressivitet finns i många olika raser och kan tränas upp hos schäfrar till exempel, säger Karin Starrin som ansvarat för utredningen.

Stockholm vill ha rasförbud

Stadsledningskontoret i Stockholm anser att hundutredningens förslag är för veka, uppger Stockholm City. Stockholms stad jämställer en aggressiv hund med ett skjutvapen, men tillägger att ett skjutvapen inte oprovocerat anfaller oskyldiga människor, vilket en kamphund kan göra.

Finansborgarrådet Annika Billström (s) är inte helt främmande för ett rasförbud.

– Men jag tycker att regeringen ska se över hur man gjort i andra länder. Med hjälp av statistik går det att ta reda på vilka raser som är mer farliga än andra. Man bör inte stänga dörren för möjligheten, säger hon till City.

Förbudet att avla fram farliga hundar

Sedan tidigare finns en tillsynslag om förbud för att avla fram hundar med aggressiva egenskaper samt att alla hundar ska märkas och registreras.

– Den lagen vill vi baka in i en ny form av lag. Genom ett rasförbud täcks det inte in på samma sätt, säger Karin Starrin.

Ansvaret kommer nu i högre grad att läggas på hundägaren. Det blir hundägarens ansvar att hunden uppför sig.

– Ägaren ska ta sitt ansvar och vidta de åtgärder som krävs om hunden inte sköter sig. Om hunden biter en människa kan ägaren i värsta fall hamna i fängelse.

Polisen ska kunna ingripa tidigare

Polisen bör enligt utredningen också få större befogenheter. Tidigare har polisen endast kunnat ingripa om det funnits tydliga skäl, till exempel att en hund gått till anfall. Nu ska de kunna ingripa i ett tidigare skede.

– Polisen ska ha befogenheten att ingripa så fort det kommer signaler om att det finns en aggressiv hund i ett bostadsområde, trappuppgång eller kvarter, säger Karin Starrin.

Då ska polisen kunna vidta nödvändiga åtgärder.

– Det kan vara att ålägga hunden en munkorg eller till och med lägga beslag på och omhänderta hunden.

Utbildning för hundägare

I värsta fall, om hunden anses var en fara för människor, ska polisen enligt utredningen kunna avliva en hund.

Polismyndigheten ska också få förbjuda personer som visat sig vara grovt olämpliga att hantera hundar att fortsättningsvis ha hand om hundar.

Annika Billström ser gärna att ägare till presumtivt farliga hundar ska vara skyldiga att gå en speciell utbildning.

– Det viktigaste är att det är hundägaren som bär det yttersta ansvaret för sin hund.

Susanne Nylén

ARTIKELN HANDLAR OM