Döttrar ökar risken för skilsmässa

- och pappor med söner jobbar mer

NYHETER

Risken att en familj med döttrar splittras av skilsmässa är upp till 10 procent större.

Föräldrar med söner är mer benägna att hålla ihop ett äktenskap - och gör dessutom av med mer pengar i hushållet.

Slutsatsen kommer från forskare vid universitetet i Berkely. Där har man hittat ett klart samband mellan barnets kön och antalet skilsmässor.

Deras slutsats är att pappor med söner är mer ovilliga att skiljas - och att söner av allt att döma också kan påverka hela samhällsekonomin.

Familjer med söner gör nämligen av med mer pengar i hushållet än familjer som får flickor.

Män som blir fäder jobbar också mer.

Får han en son blir det två timmar.

Pappor som får döttrar jobbar bara en timme mer.

Samma trend i Danmark

Danska forskare har studerat undersökningen och påbörjat en liknande studie i Danmark. Hittills pekar deras resultat kring skilsmässofakta åt precis samma håll som i undersökningen från USA.

Där har forskaren Gordon B Dahl, själv pappa till tre flickor, har tillsammans med kollegan Enrico Moretti tagit sig igenom fakta kring 10.000 skilsmässor i USA.

Skilsmässorna sträcker sig ända från 1940-talet fram till i dag och resultatet är entydigt år efter år:

Manlig förebild

Familjer med barn löper sex procents större risk att skiljas om barnet är en flicka jämfört med om barnet är en pojke.

Risken ökar till åtta procent om det finns två flickor i stället för två pojkar.

Om familjen har tre barn som alla är flickor är risken hela 10 procent större för en skilsmässa, skriver New York Times. Har man fyra flickor i stället för pojkar är siffran uppe i 13 procent.

Enligt undersökningarna i Danmark är mammor mer benägna att försöka hålla ihop ett äktenskap om de har en pojke.

- Många mödrar blir försiktigare med skilsmässa om de har en pojke, säger danske forskaren Michael Svarer till tidningen Politiken.

Han drar slutsatsen att mammorna tycker att en manlig förebild i familjen är viktigare om man har en son än om man har en dotter.

Caroline Olsson